Dodawanie dostaw, lista dostaw

Po kliknięciu na zakładkę magazyn widzimy 4 przyciski:

Przycisk dostawy wyświetla listę dodanych już dostaw

Aby dodać nową dostawę klikamy przycisk nowa dostawa.
Teraz należy uzupełnić dane dotyczące dostawy. Istnieje możliwość importu danych z niektórych sklepów wymienionych na czerwono w dolnej części formularza. Klikamy dalej.

Wyświetla się dodana dostawa. Teraz możemy dodać do niej poszczególne pozycje klikając przycisk dodaj pozycję: