Import z AutoLand / Auto Landu

Od wersji 3.46 udostępniony jest import dokumentów zakupu z hurtowni AutoLand / Auto Land.

Poniżej  krótka instrukcja

Po zalogowaniu się do programu hurtowni, należy kliknąć na ikonę Biuro, po czym należy wybrać listę Faktur lub Asygnat.
W prawym menu dla każdej pozycji możemy brać eksport do CSV lub DBF – proszę wybrać format CSV.

Po czym pojawia się standardowe okienko zapisu lub następuje automatyczny zapis – w zależności od używanej przeglądarki.