Ważne po każdej aktualizacji

  • po aktualizacji należy wyczyścić historię przeglądania (od początku) – nie kasować zapamiętanych loginów i haseł !!!
  • po wyczyszczeniu historii i zalogowaniu się do Warsztat24, należy nacisnąć kombinację klawiszy CTRL+Shift+R lub CTRL+R lub F5