Jak zmienić numer faktury ?

Menu -> faktury

Na liście faktur  klikamy na numer faktury lub wybieramy z menu Opcje – popraw nr faktury.

System wyświetli komunikat “Czy na pewno chcesz zmienić numer faktury ?” . Po odpowiedzi twierdzącej program przejdzie do zmiany numeru faktury, gdzie należy wpisać odpowiedni numer.