Drogi Kliencie ,
Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z usług oferowanych w naszym serwisie czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz, kierowany do przedsiębiorców, Serwis.
Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Polityka ta ma zastosowanie do wszystkich działań wykonywanych przez Administratora w ramach Serwisu, a także w związku z nim.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych podawanych za pośrednictwem Serwisu jest:

Dane kontaktowe Administratora:
[email protected]

DANE OSOBOWE
Jeśli zamierzasz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych.
Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”) w zależności od tego, na które się zdecydujesz.
Usługami świadczonymi w naszym Serwisie są w szczególności, ale nie wyłącznie, usługi polegające na sprzedaży oprogramowania Warsztat24.com

PRZETWARZANIE DANYCH
Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa (zwłaszcza z RODO), w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

CELE PRZETWARZANIA
W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:
– świadczenie poszczególnych usług oferowanych w Serwisie,
– informowania o aktualnie wydanych wersjach i komunikatach programu za pomocą newslettera

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Twoje dane osobowe przetwarzamy tylko gdy mamy ku temu podstawę prawną. Podstawami, które mają zastosowanie w naszym Serwisie, a także w związku z nim – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku są:
– umowa o świadczenie Usług lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
– ciążący na nas obowiązek prawny, zwłaszcza związany z rachunkowością w przypadku odpłatnych usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z Serwisem, w tym świadczonymi Usługami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na zbieraniu opinii użytkowników Serwisu o Serwisie co pozwala nam go ulepszać zgodnie z sugestiami użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na zbieraniu danych w celach statystycznych oraz analitycznych co pozwala nam na optymalizację naszego Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na analizie wybranych i zarejestrowanych rozmów z działem obsługi Klienta naszego Serwisu w celu poprawy jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– Twoja zgoda wyrażona w Serwisie w przypadku gdy wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Twoja zgoda pamiętaj, że możesz ją w każdej chwili wycofać lub ograniczyć..
Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

PODANIE DANYCH
Podanie danych osobowych w naszym Serwisie jest dobrowolne, ale w większości przypadków konieczne do:
– skorzystania z Usług (tj. zawarcia z nami umowy) .

TWOJE PRAWA
Masz prawo:
– dostępu do Twoich danych osobowych,
– ich sprostowania,
– żądania usunięcia
– żądania ograniczenia przetwarzania
– przeniesienia danych do innego administratora danych,
a także prawo:
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
– z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,
– jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Nasze dane kontaktowe to:
[email protected]
Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

ODBIORCY DANYCH (PODMIOTY Z USŁUG, KTÓRYCH KORZYSTAMY)
W związku z naszym Serwisem korzystamy z usług innych podmiotów, które świadczą dla nas usługi wspierające naszą działalność. Tym samym Twoje dane mogą być przekazywane, wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce:

W przypadku użytkowników odwiedzających Serwis:
– firmom hostingowym zapewniającym nam miejsce na serwerach,
– dostawcom narzędzi wykorzystywanych w celach analitycznych – o ile użytkownik nie wniesie skutecznego sprzeciwu w stosunku do takiego przetwarzania jego danych. W przypadku usług opartych o pliki cookies sprzeciw może być w szczególności wyrażony za pośrednictwem ustawień przeglądarki.

w przypadku wszystkich Usług:
– firmom hostingowym zapewniającym miejsce na serwerach,
– osobom współpracującym z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierającym naszą bieżącą działalność ,
– dostawcy usług internetowych (w szczególności Google)*,
– dostawcy oprogramowania do telefonicznej obsługi klientów i potencjalnych klientów w związku z usługami,

w przypadku wszystkich odpłatnych Usług dodatkowo:
– dostawcy platformy płatniczej za pośrednictwem, której możesz zapłacić za nasze Usługi tj. tPay, PayPal.
– firmie kurierskiej , która dostarczyła produkty zakupione w sklepie www

w przypadku wysyłania do Ciebie komunikatów systemowych oraz edukacyjnych, a także treści marketingowych drogą elektroniczną:
– podmiotom dostarczającym oprogramowanie do wysyłania wiadomości marketingowych, zwłaszcza w ramach usługi newsletter*.

*W tych przypadkach może mieć miejsce przetwarzanie Twoich danych również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności.

OKRES PRZETWARZANIA
Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
– przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych lub;
– ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych w związku naszą współpracą przez każdą ze stron lub
– cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą lub
– zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego,
w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

PLIKI COOKIES („CIASTECZKA”)
Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek).
Pliki te są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.).
W naszym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:
– zapamiętywania informacji o Twojej sesji,
– statystycznym co pozwala nam rozwijać Serwis, a zwłaszcza świadczone Usługi,
– marketingowym – dzięki temu wyświetlamy Ci reklamy dopasowane do Twoich zainteresowań i potrzeb,
– udostępniania funkcji Serwisu, w tym możliwości korzystania z naszych Usług.
– Prawidłowego, a także sprawniejszego tj. szybszego i łatwiejszego dla użytkownika, działania Serwisu.
Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies lub blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości
Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.
W naszym Serwisie wykorzystujemy dwa rodzaje ciasteczek tj.:
– Sesyjne – pozostające na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania z Serwisu,
– Stałe – pozostające na Twoim urządzeniu tak długo jak jest ustawiony dla nich czas życia lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.

 

Kalendarz Warsztat24 i usługa synchronizacji z Google 

 • nasz program oferuje możliwość synchronizacji terminarza z usługą Kalendarza Google
 • w żaden sposób nie zbieramy informacji zapisanych w naszej aplikacji Warsztat24 czy usłudze API Google Calendar
 • umożliwiamy tylko połączenie naszego programu z API Google Calendar (kalendarz Google)
 • spółka Breneo w żaden sposób nie przetwarza, nie wykorzystuje , i nie zbiera w jakichkolwiek celach informacji zawartych w synchronizacji obu kalendarzy –  czy kalendarzu po stronie aplikacji czy usługi Google.

 

Jakie uprawnienia w kalendarzu Goole są wymagane ?

Aby synchronizacja kalendarza Warsztat24 zadziałała, wymagane są dostępy do :

 • odczytu
 • zapisu w kalendarzu Google
 • tworzenia nowych kalendarzy
 • zmiany nazwy stworzonego kalendarza
 • skasowania wcześniej stworzonego przez program kalendarza

 

Dlaczego potrzebujecie dostępu do zapisu w kalendarzu Google ?

 • możliwość dodania w kalendarzu Google, kalendarzy zapisanych lokalnie w aplikacji Warsztat24
 • synchronizacja zapisanych zaplanowanych lokalnych zdarzeń w Warsztat24 do kalendarza Google
 • odczytanie z kalendarzy Google (ale tylko utworzonych przez program) zmian zdarzeń wcześniej wysłanych z aplikacji Warsztat24, ewentualnie pobranie nowych zapisanych po za programem Warsztat24
 • jeśli w programie zmienisz nazwę kalendarza zmieni się ona również po stronie kalendarza Google
 • jeśli usuniesz w programie stanowisko zostanie ono skasowane po stronie kalendarza Google

 

Jak wygląda synchronizacja kalendarzy Warsztat24 z kalendarzem Google?

Szczegółowy opis znajdziesz w tym linku

Synchronizacja terminarza z kalendarzem Google