Dla przypomnienia

Przypominamy, że program jest w wersji lokalnie zainstalowanej i wszelkie kopie należy wykonywać samodzielnie. Aktualna wersja przy wychodzeniu z programu pyta o to czy chcemy wykonać kopię bezpieczeństwa. Katalog, w którym wykonywana jest kopia bezpieczeństwa to : c:\wamp\www\db_backups Nie posiadamy i nie mamy dostępu do danych zebranych na dysku lokalnym . Jak wykonać pełną kopię […]

Konfiguracja konta Gmail dla wysyłania wiadomości z Warsztat24.com

Jak wysłać fakturę lub zlecenie serwisowe przez konto Gmail.com ? Jeżeli na Gmail.com uruchomione jest dwustopniowa weryfikcja konta to : Przechodzimy pod ten link :  https://myaccount.google.com/security Schodzimy do wysokości tego ekranu i wybieramy : Hasła do aplikacji   3. Gmail prosi nas o podanie hasła do konta – wprowadzamy i przechodzimy do dodania jednorazowego hasła, […]

Nie działa program – jak uruchomić program ?

Prosimy o sprawdzenie czy uruchomiony jest program WampSerwer .   Klikamy ikonę WampSerwer – może ona znajdować się również w menu start – nie tylko na pulpicie Po prawidłowym uruchomieniu serwera ikona po prawej stronie u dołu obok zegarka powinna świecić się na zielono Otwieramy przeglądarkę i w pasku adresu nie wyszukiwania wpisujemy : localhost   Logowanie […]

Jak połączyć się do programu z innego komputera w sieci firmowej ?

Komputer , na którym zainstalowany jest program nazywać będziemy – serwerem. Serwer do którego chcemy się podłączyć musi być włączony a WampServer musi być uruchomiony. Na serwerze należy również dodać odpowiedni wyjątek, który pozwoli na wejście zapytań. Standardowo dodaje się to przy instalacji. ..:: link do instrukcji ::.. Klikamy na start i w polu wyszukiwania wpisujemy […]

Jak dodać wyjątek w zaporze Windows dla Warsztat24

Klikamy start i polu wyszukiwania wprowadzamy : wf.msc naciskamy enter 2. Pokazuje się nam okienko zapory systemu Windows. 3. Po prawej stronie u góry okna klikamy – Nowa reguła . 4. Po wyświetleniu okna dialogowego z pytaniem – regułę jakiego typu chcesz utworzyć ?  wybieramy – Program . klikamy – DALEJ 5. Otwiera się okno z pytaniem […]

Jak aktywować smsy ? Jak uruchomić smsy

Proszę w ustawieniach systemu wprowadzić swoje dane i kliknąć zapisz. Proszę się wylogować z programu za pomocą przycisku wyloguj a nie zamknięcia okna przeglądarki. Proszę ponownie się zalogować do programu. Teraz dopiero można wysłać formatkę sms, którą otrzymują Państwo w momencie zakupu programu.   SMS jak działają i jak wyglądają

Czy jest możliwość wprowadzenia innego nr rejestracyjnego na fakturze

Czy jest możliwość wprowadzenia innego numeru rejestracyjnego na fakturze niż w zleceniu ? Czy aby to zrobić należy zmienić nr rejestracyjny pojazdu w zleceniu? To jeden ze sposobów. Można przy wystawianiu faktury ze zlecenia serwisowego odznaczyć opcje ‚pokaż nr rejestracyjny’ ,  wtedy nie będzie on widoczny na fakturze.

Abonament na aktualizacje ile to kosztuje ?

Czy jeśli aktualizacja zostanie wykonana po jakimś czasie (np. 3 lata) to płaci się jedynie za najnowsze wykupienie aktualizacji, czy również za poprzednie, niezapłacone lata? U nas nie ma konieczności wykupywania aktualizacji. Dlatego jeżeli zdecydujesz się na ich wykup to płacisz tylko raz i są one dostępne przez kolejny rok od zakupu.

Jak dodać tekst do numeru faktury

Menu -> faktury Na liście faktur klikamy na numer faktury lub wybieramy z menu Opcje – popraw nr faktury. System wyświetli komunikat „Czy na pewno chcesz zmienić numer faktury ?” . Po odpowiedzi twierdzącej program przejdzie do formatki zmiany numeru faktury i dodania symbolu do numeru.   Ustawienie na stałe tekstu, który będzie pokazywał się […]

Jak zmienić numer faktury ?

Menu -> faktury Na liście faktur  klikamy na numer faktury lub wybieramy z menu Opcje – popraw nr faktury. System wyświetli komunikat „Czy na pewno chcesz zmienić numer faktury ?” . Po odpowiedzi twierdzącej program przejdzie do zmiany numeru faktury, gdzie należy wpisać odpowiedni numer.