Dodawanie dostaw, lista dostaw

Po kliknięciu na zakładkę magazyn widzimy 4 przyciski: Przycisk dostawy wyświetla listę dodanych już dostaw Aby dodać nową dostawę klikamy przycisk nowa dostawa. Teraz należy uzupełnić dane dotyczące dostawy. Istnieje możliwość importu danych z niektórych sklepów wymienionych na czerwono w dolnej części formularza. Klikamy dalej. Wyświetla się dodana dostawa. Teraz możemy dodać do niej poszczególne […]

Wystawianie faktur za przechowalnie, drukowanie wydań i potwierdzeń depozytu

Najeżdżamy na moduł przechowalnia i wybieramy interesującą nas przechowalnię: Teraz po kliknięciu przycisku opcje przy dowolnym przedmiocie możemy wydrukować potwierdzenie depozytu, wydania przedmiotu lub sporządzić fakturę za przechowanie: Dokumenty zostają pobrane na komputer, natomiast faktura wymaga uzupełnienia formularza i kliknięcia zapisz:

Dodawanie pozycji do przechowalni opon/ przechowalni ogólnej

Po najechaniu na zakładkę przechowalnia możemy przejść do przechowalni ogólnej lub przechowalni opon. Po wybraniu dowolnej z nich (w naszym przypadku przechowalni opon) możemy dodać do niej pozycję przyciskiem po prawej stronie:   Teraz należy uzupełnić dane dotyczące klienta, przechowywanego przedmiotu oraz miejsca, w którym przedmiot będzie przechowywany i kliknąć zapisz. Przedmiot zostanie dodany do […]

Jak dodać miejsca/ magazyny dla przechowalni

Listę miejsc znajdziemy najeżdżając kursorem na napis przechowalnia i klikając zakładkę miejsca. Miejsce dodajemy przyciskiem dodaj po prawej stronie: Teraz wpisujemy nazwę miejsca i klikamy zapisz: Otrzymamy informację o poprawnym dodaniu miejsca (podkreślona na żółto). Teraz możemy kliknąć powrót: Miejsce zostało dodane. Przy dodawaniu przedmiotów do przechowalni ogólnej lub przechowalni opon będziemy mogli je wybrać.

Tworzenie faktur/ paragonów na podstawie zleceń

W zakładce serwis wybieramy interesujące nas zlecenie i klikamy wejdź: Teraz należy kliknąć „wystaw dok. sprzedaży”:   Należy wybrać czy dokumentem ma być faktura czy paragon, uzupełnić szczegóły dotyczące dokumentu i kliknąć idź dalej: Pojawia się nasz dokument (w tym przypadku faktura), który możemy teraz wydrukować, sporządzić korektę lub dodać do niego kolejne pozycje:

Paragon bez zlecenia- tworzenie i drukowanie

Aby wyświetlić listę paragonów, należy najechać kursorem na zakładkę faktury i kliknąć przycisk paragony. Następnie klikamy wystaw paragon bez zlecenia: Teraz uzupełniamy dane dotyczące paragonu i klikamy idź dalej: Paragon został utworzony. Teraz możemy dodać do niego pozycje, wydrukować go lub sfiskalizować:

Faktura bez zlecenia- tworzenie i drukowanie

Tworzenie faktury Aby wystawić fakturę bez zlecenia, wchodzimy w zakładkę faktury i klikamy wystaw fakturę bez zlecenia: Teraz uzupełniamy dane dotyczące klienta: Może my je wpisać ręcznie, wybrać z listy klientów lub wyszukać w bazie danych GUS, wpisując w górne pole NIP i klikając na dowolne inne pole. Po uzupełnieniu danych klikamy dalej. Teraz należy […]

Archiwum

Archiwum znajdziemy w zakładce serwis:   Tutaj znajdą się zamknięte już zlecenia.  

Dodawanie statusu zleceń, nadawanie zleceniom statusu

Aby dodać nowy status zlecenia, wchodzimy w zakładkę serwis i klikamy statusy zleceń:   Następnie klikamy przycisk dodaj:    Teraz wystarczy wprowadzić nazwę statusu, wybrać kolor i kliknąć zapisz.   Teraz, gdy wyświetlona jest lista zleceń, można każdemu przypisać status: Klikamy na pole z napisem brak, wybieramy dowolny status i klikamy zmień.