Zmiana numeru faktury

Zmiana numeru faktury   Na początku musimy się upewnić, że faktura nie posiada żadnych rozliczeń, czyli wchodzimy do zakładki kasa –> rozliczenia i wyszukujemy klienta, na którego wystawiona jest faktura Wyświetli nam się lista faktur danego klienta, szukamy faktury, dla której chcemy zmienić nazwę i obok niej klikamy czerwony przycisk X (usuń, kasujemy każdą płatność […]

Ręczne dodawanie dokumentu magazynowego (dostawa)

Ręczne dodawanie dokumentu magazynowego (dostawa) Instrukcja dotyczy tylko dodawania dokumentów magazynowych(dostawa), od dostawców, którzy nie są wspierani przez import z pliku ani przez Usługi zewnętrzne.   Wchodzimy w Magazyn —> Dokumenty Klikamy przycisk “Nowy dostawa” Wybieramy/wpisujemy naszego klienta, pamiętajmy też o tym, aby uzupełnić pole “numer dokumentu“, idziemy dalej. Klikamy przycisk “dodaj pozycję” Dodajemy nasze […]

Wystawianie Faktury Zaliczkowej

Wystawianie Zamówienia pod zaliczkę   Niniejszy poradnik dotyczy programu w wersji >= 3.67. Warsztat24  w tej wersji posiada wsparcie dla faktur zaliczkowych.   W programie posiadamy dwa sposoby wystawiania zamówienia pod zaliczkę, możemy ją wystawić bez zlecenia albo bezpośrednio ze zlecenia. Jeśli chcemy wystawić fakturę bez zlecenia, to: Wchodzimy do zakładki Faktury –> Faktury Zaliczkowe […]

Wyświetlanie pojazdów w zakładce pojazdy

Wyświetlanie pojazdów w zakładce pojazdy   Aby pojazd ze zlecenia serwisowego wyświetlał się na liście pojazdów, to do pojazdu musi być przypisany numer rejestracyjny albo VIN. Jeśli utworzyliśmy zlecenie i nie wpisaliśmy do niego danych pojazdu, to możemy przejść do zakładki serwis, wyszukać nasze zlecenia i po prawej stronie od zlecenia kliknąć przycisk “POPRAW” W […]

Konfiguracja konta pocztowego dla wysyłania wiadomości z programu Warsztat24

Konfiguracja konta pocztowego do wysyłania wiadomości z programu Warsztat24   Na początek przechodzimy do zakładki “Ustawienia” (ikona trybiku po lewej stronie)  –> “Email” i uzupełniamy dane SMTP server – adres serwera smtp naszej poczty Port SMTP – zwykle 465 albo 587 SMTP zabezpieczenia – wybieramy nasze zabezpieczenie (TLS/SSL) SMTP user – nasz adres e-mail typu […]

Fiskalizacja POSNET — konfiguracja

UWAGA!  Niniejszy poradnik dotyczy programu w wersji >= 3.66. Warsztat24 w tej wersji wspiera bezpośrednie połączenie drukarki do programu poprzez LAN.  Konfiguracja drukarki Posnet do współpracy z programem Warsztat24   Drukarka musi być podłączona do sieci LAN (kabel sieciowy/wifi). Konfiguracja bezpośrednia działa tylko po sieci. Jeśli nasza drukarka jest już skonfigurowana po sieci, to możemy […]

Importowanie danych z innych programów (klienci, magazyn)

UWAGA! Program Warsztat24 Nie umożliwia importowania zleceń, faktur, paragonów i innych danych z programów innych firm. Jednakże Istnieje płatna możliwość  importu dokumentów sprzedaży (każdy taki przypadek jest wyceniany/analizowany indywidualnie). Importowanie klientów Wchodzimy do zakładki klienci, następnie naciskamy przycisk (po prawej stronie) “Import klienci” Klikamy przycisk “pobierz szablon” Otwieramy pobrany szablon i uzupełniamy dane klientów, jeśli […]

Zmiana czasu szybkiej kopii zapasowej (nazwa pliku)

Zmiana czasu szybkiej kopii zapasowej (nazwa pliku)   Poniższe punkty instrukcji przeznaczone są dla użytkowników zaawansowanych. Nie należy zmieniać innych linii. Nie odpowiadamy za nieprawidłowe wprowadzenie zmian: Jeśli szybka kopia zapasowa (sql) ma nieprawidłową nazwę (nieprawidłowa godzina w nazwie), to musimy ustawić prawidłową strefę czasową w pliku php.ini. Na początek zatrzymujemy wszystkie usługi wampa (Klikamy […]

Magazyn – Import dokumentów z Auto Land

Magazyn – Konfiguracja Importu dokumentów z Auto Land   Przed importem dokumentów, musimy dodać klienta (Auto Land) do bazy programu (dodajemy hurtownie po NIPie do bazy klientów), jeśli już wcześniej dodawaliśmy klienta do bazy, to nie musimy dodawać ponownie). Wchodzimy w zakładkę „Klienci” i wybieramy „dodaj klienta” W polu „Wyszukaj online po NIP” wpisujemy NIP […]