Aktualizacja 3.71.14

wersja 3.71.14 – aktualizacja kalendarza – synchronizacja z google – Dodano w Parametry > Zlecenia > Widok > ” Czy formatować numery telefonów na widoku zleceń?” domyślnie ustawione na „TAK” – Poprawiony warunek do wysyłania SMS od 6 do 20 – personalizacja JO – włączony autocompleter dla pola marka i model przy wystawianiu nowego zlecenia […]

Aktualizacja 3.71.01-11

wersja 3.71.01-11: – aktualizacja dla EW – aktualizacja dla optymalizacji wysyłania informacji o stanie bazy – aktualizacja faktury exp – dodanie .htaccess i wyłączenie cache – poprawienie literówki przy formatce zlecenia – optymalizacja zapytania – poprawienie zapytania kasującego wszystkie proformy – usunięcie pustych spacji w nip przy dodawaniu klienta – zmiana kodowania w plikach z […]

Uprawnienia pracowników po aktualizacji

Jeśli zaktualizujemy program do najnowszej wersji i zauważymy, iż nasi pracownicy (inne konta użytkowników), nie mają dostępu do części funkcji, to jest to spowodowane tym, iż w nowszej wersji warsztat24 doszło więcej uprawnień: Dostęp do menu klienci Dostęp do menu pojazdy Usuwanie pozycji na zleceniach Dostęp do menu Serwis Wykresy Standardowo te uprawnienia są ustawione […]

Aktualizacja 3.71

Wersja 3.71 (link do instrukcji GTU w programie) – dodanie GTU pod nowe JPK – W parametrach dodano słownik z kodami GTU (bez możliwości modyfikacji) Kliknij i zobacz poradnik jak ustawić GTU w programie – W towarach, podczas edycji i dodawania pojawiła się możliwość podania kodu GTU. – Zmiana wyglądu okna zleceń serwisowych – nr […]

Aktualizacja 3.65.97

dodana funkcja wystawiania faktury z paragonu – zablokowanie edycji pozycji w dokumentach powiązanych – aby skasować np. paragon, z którego wystawiona jest faktura najpierw należy skasować fakturę

Aktualizacja 3.65.96

wersja 3.65.96 – SMS masowy na liście klientów może od teraz zostać wysłany tylko pod warunkiem, że wybrany klient posiada zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych. – Dodatkowo po wysłaniu SMSa pojawia się tekst: Uwaga ! Brak SMSa w raportach może oznaczać również, że klient nie posiada zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych […]

Aktualizacja 3.65.84

– scalanie klientów. Gdy z jakiegoś powodu pojawią się klienci, którzy są tacy sami można tych klientów przypisać do jednego.Scalanie klientów dostępne jest w menu -> klienci .Aby mieć możliwość scalania klientów należy zalogować się jako administratorJedyną możliwością przywrócenia przy błędnym wyborze i scaleniu, jest wykonanie przed procesem kopii danych (3.65.66) – dodany import z […]

Aktualizacja 3.65.53

W aktualizacji  wersja 3.65– integracja z drukarkami ELZAB– w związku z aktualizacją ustawy o Split Payment sprzedaż powyżej 15.000 zł wymaga umieszczenia na fakturze opisu— mechanizm podzielonej płatności — dodano– aktualizacja dla faktury grupowej – dodane zostały nowe warunki dla pustych lub nie wypełnionych pól– aktualizacja wydruku faktury korekty– aktualizacja importu pliku z hurtowni Mytnik […]

Obowiązkowy Split Payment od 1-go listopada

Przypominamy o wykonaniu aktualizacji programu. W ostatniej udostępnionej aktualizacji zamieszczona poprawka w związku z przepisami MF o płatności podzielonej.  W skrócie : Znika faktura z odwrotnym obciążeniem Każda faktura, której wartość jest równa bądź przekracza kwotę 15.000 zł brutto musi mieć na wydruku umieszczoną informację o płatności podzielonej.   Ważna informacja  Do poprawnego funkcjonowania aktualizacji […]

Aktualizacja – ważny komunikat

Ważna informacja  Do poprawnego funkcjonowania aktualizacji należy zastosować się do tej instrukcji ( o ile wcześniej nie zostało to zrobione ) – dotyczy ona klientów, którzy zakupili program przed rokiem https://warsztat24.com/gus-pobieranie-informacji-wazne/