Aktualizacja 3.65.97

dodana funkcja wystawiania faktury z paragonu – zablokowanie edycji pozycji w dokumentach powiązanych – aby skasować np. paragon, z którego wystawiona jest faktura najpierw należy skasować fakturę

Aktualizacja 3.65.96

wersja 3.65.96 – SMS masowy na liście klientów może od teraz zostać wysłany tylko pod warunkiem, że wybrany klient posiada zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych. – Dodatkowo po wysłaniu SMSa pojawia się tekst: Uwaga ! Brak SMSa w raportach może oznaczać również, że klient nie posiada zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych […]

Aktualizacja 3.65.84

– scalanie klientów. Gdy z jakiegoś powodu pojawią się klienci, którzy są tacy sami można tych klientów przypisać do jednego.Scalanie klientów dostępne jest w menu -> klienci .Aby mieć możliwość scalania klientów należy zalogować się jako administratorJedyną możliwością przywrócenia przy błędnym wyborze i scaleniu, jest wykonanie przed procesem kopii danych (3.65.66) – dodany import z […]

Aktualizacja 3.65.53

W aktualizacji  wersja 3.65– integracja z drukarkami ELZAB– w związku z aktualizacją ustawy o Split Payment sprzedaż powyżej 15.000 zł wymaga umieszczenia na fakturze opisu— mechanizm podzielonej płatności — dodano– aktualizacja dla faktury grupowej – dodane zostały nowe warunki dla pustych lub nie wypełnionych pól– aktualizacja wydruku faktury korekty– aktualizacja importu pliku z hurtowni Mytnik […]

Obowiązkowy Split Payment od 1-go listopada

Przypominamy o wykonaniu aktualizacji programu. W ostatniej udostępnionej aktualizacji zamieszczona poprawka w związku z przepisami MF o płatności podzielonej.  W skrócie : Znika faktura z odwrotnym obciążeniem Każda faktura, której wartość jest równa bądź przekracza kwotę 15.000 zł brutto musi mieć na wydruku umieszczoną informację o płatności podzielonej.   Ważna informacja  Do poprawnego funkcjonowania aktualizacji […]

Aktualizacja – ważny komunikat

Ważna informacja  Do poprawnego funkcjonowania aktualizacji należy zastosować się do tej instrukcji ( o ile wcześniej nie zostało to zrobione ) – dotyczy ona klientów, którzy zakupili program przed rokiem https://warsztat24.com/gus-pobieranie-informacji-wazne/

Aktualizacja 3.65.30

Ważna informacja  Do poprawnego funkcjonowania aktualizacji należy zastosować się do tej instrukcji ( o ile wcześniej nie zostało to zrobione ) – dotyczy ona klientów, którzy zakupili program przed rokiem https://warsztat24.com/gus-pobieranie-informacji-wazne/   wersja 3.65– integracja z drukarkami ELZAB– w związku z aktualizacją ustawy o Split Payment sprzedaż powyżej 15.000 zł wymaga umieszczenia na fakturze opisu […]

Aktualizacja 3.65

wersja 3.65– integracja z drukarkami ELZAB– w związku z aktualizacją ustawy o Split Payment sprzedaż powyżej 15.000 zł wymaga umieszczenia na fakturze opisu— mechanizm podzielonej płatności — dodano– aktualizacja dla faktury grupowej – dodane zostały nowe warunki dla pustych lub nie wypełnionych pól– aktualizacja wydruku faktury korekty– aktualizacja importu pliku z hurtowni Mytnik z Tarnowa […]