Aktualizacja 3.84.05

wersja 3.84.01-06
– import dokumentów zakupu poprawiony WS
Magazyn
– aktualizacja importu pliku CSV z hurtowni Inter Cars

– Narzędzia
– aktualizacja skryptu sprawdzającego strukturę bazy.
W wersjach niższej od 3 poprawianie struktury nie działało
– SMS
– poprawione działanie przycisku wysyłającego SMSa z informacją o kwocie do zapłaty
– personalizacja SKP TEAM
– zlecenia
– uruchomiono dodatkowe przyciski dodawaniu usługi lub materiału
– terminarz
– Została dodana ramka na termin w terminarzu. Po wyszukaniu terminu i przejściu do niego poprzez przycisk „pokaż” termin będzie oznaczony na liście

wersja 3.84
– faktury
– aktualizacja wystawiania faktur zaliczkowych
– aktualizacja formatki przy wystawianiu faktury do paragonu
– dodano możliwość zmiany dat
– SMS
– poprawiony komunikat przy dodawaniu planowanego SMS
– dodany komunikat w notify (kopercie) o braku środków
– dodane wysyłanie emaila z info o braku środków
– poprawiona informacja o wysokości kwoty, która pozostała do zapłaty wcześniej wysyłana była pełna kwota faktury

– GUS
– aktualizacja pobierania danych z GUS

– Zlecenia
– aktualizacja filtra zleceń i powrotu
– wyszukiwanie auta po numerze rejestracyjnym

– aktualizacja JS wyświetlającego wartości
– personalizacja etykiet SKP TEAM

wersja 3.83.04-09
– AI
– poprawki kodu
– zmiana lokalizacji
– przechowywanie historii chatu
– dodana możliwość przełączania sie pomiędzy chatami
– dodany przycisk do rozpoczęcia nowego chatu
– zablokowana możliwość rozpoczęcia nowego chatu jeśli AI odpisuje
– Oferty online
W ofertach online dodano możliwość wysyłania zaleceń dla klienta (opcja) „dołącz zalecenia dla klienta” on off i w parametrach domyślny odpowiednik „Pokazywać zalecenia dla klienta”
– zlecenie
– aktualizacja wyglądu przycisków liczenia czasu zlecenia
– beta odpytywanie o numer rejestracyjny
– magazyn
– aktualizacja importu AutoPartner Bieruń (czerwony)
– aktualizacja importu z pliku CSV z nowego katalogu Inter Cars
Indeks OEM zaczytywany jest z pola Inter Cars Numer referencyjny
a nie Kod produktu

wersja 3.83.03
– terminarz
– dodano pola nip, pełna nazwa, telefon do przeszukania
– zlecenia
– wysyłanie filmów (beta)
– SMS
– poprawiono komunikaty błędów
– Magazyn
– aktualizacja importu z AUTOS
– dodanie importu z plików XML hurtowni MARTEX z Rybnika
– Dodatek GPT (beta)

wersja 3.83.02
– Magazyn
– dodano import Wz/Asygnaty z hurtowni AUTOS z pliku CSV
ważna uwaga. W pliku tekst oddzielony jest przecinkiem
jeżeli w nazwie (np.) pojawi się przecinek import nie będzie możliwy
bo dane podzielą się w sposób nierozpoznawalny przez program
– poprawiono sprawdzanie czy dokument już był importowany

– Zlecenia
– poprawiono wyświetlanie informacji o typie silnika

wersja 3.83.01
– zlecenia
– dodano licznik minut start / stop działań na zleceniu
licznik pokazuje czas w formacie GG:MM
– po najechaniu na przycisk log w chmurce wyświetlają się logi
uruchamiania licznika i jego zatrzymania
– po kliknięciu pojawia się okno z tą samą informacją
– na widoku zleceń dodano szybki podgląd w modalu pozycji w zleceniu
– nazwa | ilość | j.m.
– poprawiono błąd pojawiający się podczas próby scalenia zleceń.
– zablokowano możliwość scalania zleceń z różnymi typami rozliczenia (netto / brutto).
– w przypadku różnych typów rozliczenia scalanych zleceń – pojawia się informacja pomagająca odnaleźć różnice.
– import ofert do zlecenia – poprawiono błąd uniemożliwiający import oferty do zlecenia

– faktury
– drag&drop pozycji faktury
wystarczy złapać pozycję faktury i przeciągnąć w miejsce, w którym
ma się znaleźć. Ważne jest to, że w momencie przeciągnięcia chociaż
jednej pozycji wyłączane jest domyślne sortowanie widoku i wydruku i pozycje są zapisane w kolejności tak jak na ekranie.
– proformy
aktualizacja wydruku dla proform wystawianych w walutach

– magazyn
– poprawiono import z hurtowni EDPOL
– można importować faktury i Wz przez plik XML dla IC
niestety w plikach wszystkie rodzaje dokumentów oznaczone są jako F czyli faktura więc przed importem należy ręcznie wybrać rodzaj dokumentu