Aktualizacja programu – wersja 2024.02.04

Od tego roku zmieniamy sposób oznaczania wersji.

Aktualizacja po uruchomieniu może uruchamiać sprawdzanie struktury dwa razy – jest to normalne zachowanie.

wersja 2024.02.03-04
– poprawiono zmieniająca się datę na UDT TACHO UBEZ
– zmieniono sposób wyświetlania na raporcie UDT
– poprawiono duplikacje wpisów w UDT TACHO UBEZ
– poprawiono wyświetlanie raportu UDT TACHO UBEZ
– poprawiono zanikające daty UDT TACHO UBEZ przy kopii zlecenia
– naprawiony błąd spadającego o jeden dnia w momencie gdy data  była na np 15 a ilość dni wysyłki smsem była większa niż 15
– poprawki wizualne w zleceniach serwisowych
– personalizacja NATATECH
– aktualizacja API dla Auto Partner z Gdańska (niebieski)
– w fakturach dodano na wydruku informację o stronach

wersja 2024.02.01-02
– poprawiony błąd w zleceniu serwisowym przy dodawaniu skanu z AZTEC błąd objawiał się błędem dodawania nowego zlecenia
– w zleceniu dla serwisu poprawiono wydruk z kodem QR
– poprawiony błąd dodawania pozycji w raporcie kasowym

wersja 2024.01.10
– zablokowano możliwość wystawienia paragonu i zamówienia z faktury proforma

wersja 2024.01.08-09
– aktualizacja wystawiania scalonych pozycji zleceń do faktury
– aktualizacja terminarza
– oferty -> zlecenia (beta)

wersja 2024.01.07
– magazyn
– ominięto problem pluginów w przeglądarce, które nie pozwalały na prawidłowe działanie skryptu sprawdzającego czy wpisany numer dokumentu zakupu istnieje.
– zlecenia
– dodane wyszukiwanie w zleceniach po nr lakieru
– dodane pole nr lakieru przy tworzeniu zlecenia z historii
– towary
– dodane wyszukiwanie po uwagach w zakładce towary

wersja 2024.01.06
– Dodanie importu z hurtowni Moto-Car Kostrzyń Wlkp.
– Terminarz poprawka ustawienia domyślnego opcji wyboru „standard” podczas wystąpienia błędu braku zaznaczenia na niektórych przeglądarkach.
– Zlecenia
– aktualizacja QR dla historii
– usunięcie ze zlecenia przycisku dodaj pozycję.
– aktualizacja wyglądu przyjęcia zlecenia serwisowego
– paragony
– przy wystawianiu faktury z paragonu usunięto starą metodę przyjęto
– faktury
– aktualizacja wyświetlania rozliczenia dokumentu

INNE
– personalizacja ADEX SERWIS

wersja 2024.01.04
– Personalizacja ASB Długołęka

wersja 2024.01.03
– Aktualizacja dodawania faktury cyklicznej przy pustej fakturze wzorcowej i naciśnięciu generuj następował błąd dodania
– optymalizacja core

wersja 2024.01.02
– Ewidenacja czasu pracy przez skanowanie RFID (beta)
– Personalizacja MotoSynteza
– Aktualizacja wyrównania kodu QR na zleceniu dla serwisu

 

wersja 3.89.08
– Faktury
– aktualizacja dla wystawiania faktury zaliczkowej bez wcześniejszego wystawienia zamówienia
– aktualizacja w etykiecie wydruku faktury z %VAT na stawka VAT

wersja 3.89.04 – 07
Klienci – aktualizacja poprawiania danych po zmianie w zleceniu

Zlecenia
– poprawione wyświetlanie informacji w dymku na zleceniu
– w ustawieniach zleceń dodano opcję wyboru wyświetlanej wartości na głównym widoku zleceń
– netto / brutto * opcja domyślna
– netto
– brutto
– poprawiony wydruk zlecenia dla serwisu jeśli był długi tekst wychodził po za margines w PDF

– eksport Bitrix
– personalizacja PM
– etykiety zleceń
– terminarz
– personalizacja TOMCAR

– historia serwisowa na QR
– możliwość drukowania na zleceniu serwisowym kodu QR z linikiem do historii ONLINE
– możliwość drukowania na zleceniu dla serwisu kodu QR z linkiem do historii
– możliwość drukowania na fakturze kodu QR z linkiem do historii ONLINE
Drukowanie można wyłączyć w ustawieniach.
Aby kod pojawił się na dokumencie:
– zlecenie musi mieć podany VIN
– faktura musi być wystawiona ze zlecenia, które ma wprowadzony VIN
– moduł historii online musi być aktywny

Magazyn
Opcje dla WS/API Inter Cars
– Dodano panel opcji tylko dla WS
– Dodano pobieranie gtu
– Dodano gtu na podglądzie pozycji
– Dodano możliwość zapamiętywania filtrów
– W związku z cenami hurtowymi wystawianymi przez WebService – dodano możliwość ustawienia własnego narzutu tylko dla dla importu
– aktualizacja importu z hurtowni Autoland (API)
– aktualizacja narzutu w przypadku aktualizowania, jeśli cena zakupu jest większa od dotychczasowej dla AP – nowy

Inwentaryzacja
– aktualizacja dotycząca uwzględniania niezamkniętych zleceń

Faktury
– blokada dla wystawiania faktur zbiorczych dla różnych klientów
– aktualizacja faktur zbiorczych
– aktualizacja scalania pozycji

JPK
– Poprawiono sposób zapisu MPP. Mechanizm Podzielonej Płatności jest od teraz możliwy do uruchomienia / wyłączenia przez parametry JPK bez względu na kwotę faktury

Terminarz
– aktualizacja wyświetlania zleceń w widoku rocznym

INNE
Poprawione zaciąganie danych z GUS dla
– wystawania faktury
– wystawiania Zlecenia serwisowego
– edycji zlecenia serwisowego
– duplikowania zlecenia serwisowego
– dodawania nowego klienta
– edycji klienta
– dodanie diagnostyki dla popraw

Personalizacja Artur S.
– W widoku listy zleceń, w trybie osobnego archiwum – obok czerwonego przycisku „Archiwum” dodano przycisk „Zlecenia Otwarte”