Aktualizacja 3.78.11

wersja 3.78.11
– optymalizacja zapytań dla zleceń serwisowych

wersja 3.78.10
– poprawiony błąd przenoszenia pełnych informacji z terminarza do zlecenia
– aktualizacja skryptu backupu, sms przez zmianę pliku _config_

wersja 3.78.09
– optymalizacja zapytań – dodawanie zlecenia, edycja zlecenia
– aktualizacja dodawania klienta z GUS
– poprawienie w widoku kwoty do zapłacenia na formatce dodawania kolejnej wpłaty w zleceniu serwisowym
– aktualizacja fiskalizacji na WAMP64 (beta)
– aktualizacja wyświetlania uwag w zleceniu serwisowym
– aktualizacja wyświetlania nip w szczegółach klientach
– na widoku głównym zleceń serwisowych w wyborze pracowników zmieniono wybór na możliwość zaznaczania kilku
pracowników
– optymalizacja skryptu poprawiającego bazę danych.
– aktualizacja znaków dopuszczonych do wprowadzania przy nazwach towarów
– aktualizacja długości pola w sms w zleceniu serwisowym
– aktualizacja wyświetlania listy pojazdów w kliencie
– poprawka dla starej funkcjonalności wydruków zlecenia niwelująca problem resetujących się ustawień.
– na listwie głównej dodano ikonę wysyłki dowolnego SMSa
– personalizacja WIS (wyłączenie raportu)
– poprawione wyszukiwanie pojazdów w widoku klienta

Magazyn rozbijanie pozycji na jednostko
– aktualizacja rozbicia pozycji dodano pilnowanie marży. Ustawienia > magazyn > aktualizować narzut podczas
importu dokumentów z hurtowni / rozbijania pozycji. Domyślnie opcja jest włączona.
– W przypadku rozbicia indeksu znika z menu opcja rozbicia. Aby ją przywrócić należy wykasować dokumenty stworzone
przez system PW i RW i wykasować pozycję, którą rozbijano.

wersja 3.78.08
– włączone powiadomienia notify
– zoptymalizowany mechanizm zapisywania czasu pracy nad pozycją zlecenia
– w szczególe zlecenia serwisowego (dodawanie/poprawianie) dodane nowe pole Rzeczywisty czas wykonania usługi.
Pole dodane pod Przewidywany czas w jakim czynność powinna zostać zakończona.
– Dodano możliwość własnego zakończenia SMSa ze zlecenia o zakońcoznej naprawie i o zakończonej naprawie z kosztami
Ustawienia -> SMS -> Ustawienia Zleceń – > Własny tekst dla sms o zakończonej naprawie pojazdu -> DOMYŚLNIE „Twoje auto {marka} {model} {numer_rejestracyjny} gotowe do odbioru”
– Poprawione wystawianie zlecenia ze znakami specjalnymi

wersja 3.78.07
– w filtrze pracowników w zakladce serwis, pracownicy zwolnieni zostali przeniesieni na koniec listy
– aktualizacja wybierania towaru/usługi z listy paragony/faktury
– poprawiono błąd wybierania usługi przy zakupie przy zdefiniowanym zapisanym towarze jako usługa. Błąd polegał na
tym, że w momencie wybierania usługi z listy zawsze zaznaczał się jako towar nie jako usługa. Trzeba było ręcznie
wprowadzić zmianę.

wersja 3.78.06
– na liście zleceń pomniejszono wielkość inputów
– wersja beta dodanie pola przewidywanego czasu w jakim mechanik powinien zakończyć czynność/usługę
Pole nie jest pobierane z żadnego katalogu. Wprowadzane ręcznie w formacie GG:MM. Docelowo będzie liczona
wydajność mechanika w skali jego zrealizowanych zleceń.