Aktualizacja 3.43

wersja 3.42 – 3.43.9

 • z pliku fiskalizacji BSX z nazwy usunięto znak końca linii
 • poprawienie zaokrągleń na potrzeby fiskalizacji
 • pole ilości może być uzupełnione z przecinkiem bądź kropką
 • możliwość przypisania klienta do wielu grup
 • poprawione dodawanie towaru z cudzysłowiem
 • poprawione dodawanie klienta z cudzysłowiem
 • w zleceniu przy próbie wystawienia z niego faktury system sprawdza czy dokument sprzedaży nie był do niego wystawiony
 • poprawione dopisywanie klientów z cudzysłowiem
 • poprawione wystawianie zleceń dla klientów z cudzysłowiem
 • poprawione wystawienie faktur dla klientów z cudzysłowiem
 • usunięcie faktury wystawionej ze zlecenia powoduje usunięcie informacji o jej wystawieniu
 • poprawienie pierwszego uruchomienia magazynu po aktualizacji wcześniej występował problem z pobraniem uprawnień i czasem dopiero za drugim razem (zalogowaniu) te uprawnienia były pobierane
 • configuracja własnego połączenia z bazą
 • dodane pole informacyjne o dacie produkcji auta w szczegółach klienta
 • na fakturze bez zlecenia poprawiono datę sprzedaży
 • usunięto z nazwy towarów ID dla drukarki BSX
 • do fiskalizacji przez BSX dodano formy płatności PRZELEW i KOMPENSATA
 • na końcu wydruku faktury zminiejszono czcionkę
 • poprawienie polskich czcionek na wydruku
  • raportu kasowego
  • dokumentu kasowego
 • faktury/paragony ze względu na możliwość fiskalizacji przezntują ceny liczone od brutto. Czasem w wyniku zaokrągleń fiskalizacja mogła zakończyć się niepowodzeniem. Systemy fiskalne wartości liczą tak cena brutto * ilość = wartość
 • możliwość fiskalizacji faktury
 • drukowanie przyjęcia dostawy
 • dodanie raportu kasowego
 • odblokowane zostało pole nazwy towaru przy poprawianiu
 • tego pola w przyjęciach magazynowych. Poprawienie tego pola powoduje zapisanie zmiany nazwy również w towarach.