Aktualizacja wersja 3.76.11

Ważne!!!

Przed uruchomieniem nowej wersji programu, należy wyczyścić historię przeglądarki – od początku, ale tylko podstawowe dane.

Czynność należy wykonać na każdej stacji roboczej.


wersja 3.76.11
– dodanie w zleceniu przed wydrukiem opcji.
opcje zapisywane są dopiero po kliknięciu drukuj

wersja 3.76.10
Zlecenia
– w szczegółach zlecenia dodano możliwość zmiany :
1/ domyślnego pracownika
2/ masowej zmiany pracownika

wersja 3.76.09
– poprawienie błędu w generowaniu wykresu w aanalizach. Jeśli wprowadzono ten sam rok, to zamiast wykresu
pojawiała się biała strona
– dodane logi do rozliczeń

Magazyn
– aktualizacja rozbicia pozycji na jednostki

Ustawienia zleceń (opcje)
– Rozdzielono opcję pokazywania indeksów P/N na zleceniach na dwie opcję: Jedną, dotyczącą wyświetlania indeksów w widokach programu, drugą – dotyczącą samego wydruku wydania

Terminarz
– Usunięcie błędu występującego w terminarzu w niektórych przypadkach, przy specyficznych nazwach klientów. Błąd
objawiał się nie wyświetlaniem koloru i przycisków sterujących na widoku dnia niektórych terminów.

wersja 3.76.08
– aktualizacja dla wersji DEMO
– aktualizacja rozliczeń
– wyłączenie trybu deweloperskiego w wystawianiu faktury EXP
– aktualizacja Rejestru zakupu
– dodane faktury korekty

wersja 3.76.07
– automatyczne czyszczenie cache

Faktury
– w opcjach faktur dodano możliwość zmiany GTU w fakturach generowanych z paragonów.
Opcję zmienia się w menu->ustawienia->faktury->Czy zezwalać na edycję GTU w zafiskalizowanej fakturze ?
Domyślnie ta opcja jest wyłączona.
!!! UWAGA !!!
Proszę pamiętać, że informacja o kodzie GTU jest zamieszczana w pliku JPK

Zlecenia
– przy wydruku wydania dodane zapamiętywanie opcji. Aby pozycje się zapamiętały musi zostać wciśnięty przycisk
Drukuj

wersja 3.76.06
Przechowalnia opon
– poprawienie działania filtru miejsca
– poprawienie drukowania wg założonego filtru

wersja 3.76.05
– naprawiono błąd nie wyświetlania w niektórych miejscach w wyszukiwarce klientów zawierających znaki specjalne.
– personalizacja Auto Mazurkiewicz Gorzów Wlkp.

wersja 3.76.04

Klienci
– na liście klientów dodano informację o NIP i ulicy

Dostawy
– rozbicie pozycji z dostawy na mniejsze opakowania
Przyjmując np. beczkę oleju jako 1 szt w cenie 100 zł, klikamy w opcjach przy pozycji zakupu rozbij.
System zapyta o ilość jaka ma być wprowadzona i jej jednostka miary.
– Przy przenoszeniu dokumentu zakupu do zlecenia, na formatce informacyjnej dodano markę i model pojazdu
do lepszej identyfikacji
– poprawiono import z hurtowni Inter-Team (zmiany w plikach importowych XML)
– poprawiono nadpisywanie się uwagi przy imporcie z pliku XML.
– aktualizacja importu dla hurtowni GORDON – hurtownia na teraz nie wysyła w pliku informacji o rodzaju dokumentu
i niestety należy po imporcie poprawić nagłówek dokumentu zakupu. Informacja została przekazana do IT GORDON
– dodano podsumowanie strony z dokumentami (wartość brutto i wartość brutto dokumentów niezapłaconych).
Wartość dokumentów niezapłaconych liczona jest jedynie dla faktur

– fix dla wydruku zlecenia serwisowego
– fix dla rozliczeń

DEMO
– przyspieszenie generowania

Faktury
– przy wysyłaniu faktury do klienta, dodano informację o numerze rejestracyjnym w temacie wiadomości

Lista pojazdów
– poprawiono czcionkę kolumn „data dodania” i „klient”.
– wprowadzono menu akcji rozwijanych zamiast dotychczasowych opcji.

wersja 3.76.03
– poprawienie etykiety terminarza w widoku miesięcznym i tygodniowym
– aktualizacja generowania wersji demo

Zlecenia
– dodano możliwość duplikowania zlecenia.
Na liście zleceń serwisowych obok ikon popraw i kasuj dodano ikonę duplikuj.

Rozliczenia
– usunięcie „dwóch gotówek” z rozliczeń (GOTÓWKA / GOTOWKA).
– usuwanie z rozliczeń zakupu gotówkowych usuwa KW.
– usuwanie KW z RK kasuje rozliczenie.
– usunięcie błędu kolejnego numeru + 1 po skasowaniu poprzedniego KW z poziomu Raportów Kasowych.
– usunięcie całego dokumentu zakupu kasuje przypisane do niego rozliczenia i ewentualne KW.

Lista dostaw (lista dokumentów zakupu)
– ograniczono długość pola kontrahenta (w niektórych przypadkach wyświetlało się po za formatką)

Inne
– zaktualizowano logi systemowe
– poprawiono komunikat o wygaśnięciu dostępu do aktualizacji i pomocy technicznej

wersja 3.76.02
JPK
– aktualizacja dla JPK_FA
– aktualizacja dla JPK_VAT_7

wersja 3.76.01
Terminarz
– przy wyborze szukania po numerze rej. zawężono wynik tylko do wskazanego nr. rej.

Faktury zaliczki
– zaktualizowana data wystawienia zamówienia i zaliczki

wersja 3.76
– dodanie pola dla serwisów, PAS24, które umożliwa przeskoczenie do WS
– dodanie wersji Basic

JPK_FA
– poprawienie błędu za długiej nazwy towaru

Faktury sprzedaży
– przy rozliczaniu wielu faktur pokazywał się na kontrolce błędny numer
błąd dotyczył tylko wyświetlania na formatce. Numery rozliczanych dokumentów zapisywały się prawidłowo
– dodany skrót klawiszowy INSERT do dodawania pozycji w fakturze lub paragonie
– dodano możliwość wysłania informacji o niezapłaconej fakturze przez sms

– faktury zakupowe
– poprawiony import dokumentów zakupu (Wz, Faktury) z hurtowni Inter-Team.
Od wersji 3.75.01 wspierany jest tylko import z plików XML. Import z plików CSV został usunięty.

– zlecenia serwisowe
– na liście zleceń serwisowych select ze statusami zleceń sortowany jest wg nazwy

– wprowadzenie opcji na uruchomienie lub wyłączenie skrótów klawiszowych.
Domyślnie skróty klawiszowe są wyłączone. Aby je włączyć należy przejść do menu->ustawienia->inne->skróty klawiszowe

– poprawiony błąd wyświetlania kosztorys/zlecenie

– rozliczenia
– przy rozliczeniu faktur sprzedaży / paragonów i faktur zakupu dodano pole, w którym można wprowadzić dodatkowe informacje

– inne
– personalizacja ASP Group