Aktualizacja programu – wersja 2024.04.01

wersja 2024.04.01

PARAMETRY
– aktualizacja dla kodu tPay

ZLECENIA
– Odblokowane zostały opcje obsługi w zleceniach serwisowych
https://warsztat24.com/ustawianie-opcji-obslugi-klienta-w-programie-warsztat24-com/

INNE
– optymalizacja skryptów

 

wersja 2024.03.10-21
Magazyn
– Hart, Inter-Cars (nowy):
– Dodano opcję zmiany nazwy towaru, jeśli nazwa pochodząca z hurtowni jest inna niż w bazie programu.
– Dodano możliwość wprowadzenia całego dokumentu jako ujemny (dla korekt z pozycjami przychodzącymi jako dodatnie)

– Hart:
– Dodano mechanizm ukrywania niepotrzebnych pól formularza w Hart
– Poprawiono część komunikatów
– Poprawiono pobieranie faktur korekt

Zlecenia
– na przycisku „Przejdź do galerii” dodana została informacja o ilości wyświetleń zdjęć z galerii
– na podsumowaniu strony dodano wartość w zakupie części netto i brutto
– zliczanie kwot po zaznaczeniu „kółeczkiem”

Faktury
– w przypadku braku możliwości fiskalizacji dokumentu, wyświetli się dymek informujący o przyczynie błędu

Paragony
– optymalizacja skryptu
– optymalizacja zapytań
– dodanie na podsumowaniu strony informacji o sumie części i usług

– personalizacja EW
– widoczniejszy hover w szczegółach zlecenia

INNE
– personalizacja 4 Miles

– DEV
– optymalizacja skryptu powiadomień SMS

wersja 2024.03.01 – 09
ZLECENIA
– optymalizacja zapytania pobierającego zlecenia dla widoku głównego
– dodana możliwość oznaczenia zlecenia
– klikając na l.p. na pasku – zaznacza lub odznacza wszystkie
– klikając na nr zlecenia
– zaznacza bądź odznacza zlecenie
– Dodano opcję „Pogrubiaj pozycje oznaczone kropką” podczas drukowania przyjęcia i wydania
(po uprzednim zaznaczeniu pozycji przez kliknięcie na lp w zleceniu serwisowym)
– dodano wydruk QR dla etykiety
– aktualizacja dla ProfiAuto – przenoszenie do katalogu z numerem VIN
– uruchomione opcje obsługi – można dodawać sobie samemu opcje w zleceniu TAK/NIE i inne
– w pozycji zlecenia dodany został link do historii indeksu. Link jest aktywny jeśli pozycja dodana została przez towar

MAGAZYN
– dodany import przez API z hurtowni Hart
– inwentaryzacja
dodano możliwość odblokowania przez admina

WS
aktualizacja ustawień importu w Auto Partner Bieruń aktualizacja rodzaju dokumentu dla Wz i faktur
– Oferty online
– optymalizacja skryptów (zdjęcia)
– optymalizacja wysyłania

ZADANIA
– dodano zapamiętywanie filtru
– poprawione ucinanie znaków w zadaniach dla długich opisów

TERMINARZ
– powiększono „X” zamykający formatkę
– dodana funkcja aktualizowania daty końca terminu jeśli jest mniejsza niż data rozpoczęcia

INNE
– personalizacja RDF
– personalizacja Alkomaty
– w menu ustawienia->narzędzia dodano opcję Sprawdź wpłaty. Porównaj wpłaty faktur ze zleceniami
Sprawdza czy faktura jest opłacona, jeśli jest odznacza zlecenie jako zapłacone.
Ta opcja dotyczy raczej aktualizacji ze starszych wersji, dlatego, że w nowych po odznaczeniu faktury
jako zapłaconej, zlecenie odznaczane jest automatycznie.
– Personalizacja Moto Julisz R.

wersja 2024.02.06
Zlecenie dla serwisu
– poprawione zawijanie wiersza, który jeśli był za długi nie mieścił się na wydruku
– dodane nagłówki w wydruku – przenoszą się między stronami

Magazyn
– w rejestrze zakupu dodano eksport do pliku XLS

 

wersja 2024.02.05
paragony
– dodano w stopce dane dokumentu
– dodano wysyłanie na email
– dodane notify w momencie błędu związanego z SMS
– zmieniona metodologia wysyłania SMS zaplanowanych z terminarza i zwykłych