Aktualizacja 2024.05.07

wersja 2024.05.09
Zlecenia:
– Optymalizacja sposobu pobierania klientów na dużych bazach  podczas tworzenia i edycji danych zlecenia

– przy poprawianiu pozycji w zleceniu serwisowym wyłączono zmianę ID towaru
– przy poprawianiu pozycji w zleceniu serwisowym domyślnie zablokowana opcja zmiany indeksu towarowego
dopiero po kliknięciu w checkbox opcja się odblokowuje

Faktury:
– dodanie znaczników dla zwolnienia z vat
– dodanie scalania pozycji na fakturze
– optymalizacja wyszukiwania na widoku klientów

Magazyn:

– aktualizacja importu z pliku XML z hurtowni Inter-Cars

 

Terminarz:
– dodany modal z informacjami o pojeździe i kliencie
– dodane nowe blokady dla NR tel do powiadomień. Teraz waliduje czy numer jest poprawny i czy nie zawiera niedozwolonych znaków

Koperta informacyjna:
– zmiana w info o braku dostarczenia SMS w notify
– dodane zostały informacje w notify skąd i dlaczego nie został wysłany SMS obsługiwane miejsca
– terminarz Dzień / Godzina / Usunięcie / miejsce

– Oferty Online:
– Dodano możliwość ustawienia grupowania towarów i usług na ofercie.
– Naprawiono komunikat wyświetlany gdy oferta nie zawiera żadnych pozycji.
– Dodano możliwość ustawienia wyświetlania jednostek miary na ofercie.

Zakupy:
– aktualizacja dla drugiego slotu hurtowni WS API Profi Auto.

JPK:
– aktualizacja struktury JPK_VAT7M

INNE

  • personalizacja ALKOMATY
  • personalizacja EuroWarsztat
  • optymalizacja zapytań i skryptów
  • przygotowanie wersji dla nowej sieci