Aktualizacja 3.40

w24-upgrade

wersja 3.40

  • dodano filtrowanie faktur wg klienta
  • przy wystawianiu faktury zbiorczej wystarczy zawęzić wynik faktur do okresu lub kontrahenta (przed naciśnięciem przycisku faktura zbiorcza) i zlecenia, które są brane do taj faktury będą zawężone do filtra
  • w filtrze klientów w fakturach pokazują się tylko klienci, na których wystawiane były faktury
  • w filtrze dla faktur zbiorczych wyświetlone będą tylko te zlecenia serwisowe, które nie były fakturowane
  • dodanie opisu wymaganego przepisami dla faktury marży
    procedura marży – towary używane
  • jeśli w pozycji faktury system „zobaczy” znak średnika to wszystko co jest po znaku średnika zostanie przeniesione do kolejnej linii – nie do nowej
    pozycji. Nie ma ograniczeń co do ilości średników w pozycji.

 


Ważna informacja

Jeżeli posiadasz wersję niższą niż 2.62 proszę zgłosić się do nas po specjalną poprawkę, która zmienia serwer Wamp. Dopiero po takiej aktualizacji można wgrywać najnowszą aktualizację.

Po zakończonej aktualizacji należy wyjść z programu i wejść raz jeszcze. Dopiero wtedy zaktualizują się uprawnienia.

Po uruchomieniu mam błędy

W przypadku wystąpienia błędów w czasie zapisywania zleceń, faktur, należy w pasku adresu wpisać: http://localhost/popraw.php

Jak sprawdzić wersję ?

Jeżeli Twoja wersja różni się od aktualnie opublikowanej w miejscu logowania u góry ekranu otrzymasz informację, że Twoja wersja to … a udostępniona jest nowsza .

Dodatkowe FAQ

Aktualizacje częste pytania