Aktualizacja 3.82

wersja 3.82

– aktualizacja SMS
– terminarz – dodano dodatkowy filtr

– aktualizacja dla uprawnień użytkowników
Przy zmianie użytkownika z administratora do pracownika
cofane są wszystkie uprawnienia do funkcji.

– aktualizacja importu z hurtowni Inter Parts
dodany import z pliku XML

– aktualizacja poprawiania danych pojazdu

Raport przeglądów technicznych
– dodane zostało wyszukiwanie
– fix dla błędu, który czasem nie pokazywał wszystkich wpisów

– Personalizacja SKP-TEAM
– Personalizacja BG-MOT
– Personalizacja EV-OLVE

Użytkownicy
– dodano uprawnienie użytkownikowi (pracownik) do zmiany użytkownika w zleceniu domyślnie ustawienie na NIE (tak jak było do tej pory)

– dodano uprawnienie pozwalające na ukrycie cen / wartości w systemie

 

SMS wprowadzono możliwość uruchomienia własnego konta w SMSCenter.pl / Mobitex.pl

Link do instrukcji

Rejestracja i ustawienia SMS SMSCenter.pl w Warsztat24.com

zlecenia
– poprawione zapisywanie filtrów
– poprawione scrolowanie po usunięciu pozycji w szczególe zlecenia
– poprawiona funkcja duplikowania zlecenia
– dodana możliwość przeciągania plików w zleceniu serwisowym na:
– przycisk „Dodaj pliki”
– szary obszar u dołu zlecenia serwisowego
– poprawiona wyświetlana nazwa plików dodanych do zlecenia
– dodany title danego obrazka gdzie pojawia się pełna nie ucięta nazwa
– poprawione otwieranie plików TXT
– dodana ikona pliku txt
– poprawiony padding między nazwą pliku a ołówkiem do edycji nazwy
– dodana została opcja przy otwieraniu zlecenia z możliwością wyboru
od jakich cen jest liczone zlecenie serwisowe
– dodany 3 widok z uwagami w zleceniu – kolumnowy
menu->ustawienia->zlecenia->widok->Tabelę uwag w szczególe zlecenia wyświetlać->w kolumnach
– w opcji przebieg, można wybrać czy jest on wymagany przy wystawianiu zlecenia, czy tak jak do tej pory domyślnie ustawione na NIE. Aby zmienić opcję przechodzimy do:
menu->ustawienia->zlecenia->Systemowe->Czy pole przebieg ma być wymagane w zleceniach ?
domyślnie po aktualizacji programu ustawione na NIE

faktury
– na fakturach dla warsztatów po za PL poprawiono drukowanie uwag

paragony
– poprawiono multi płatność

systemowe
funkcja sprawdzania struktury bazy po aktualizacji uruchamiana jest dwa razy


wersja 3.81
JPK
– aktualizacja JPK_FA do wersji 4

SESJA
– przedłużenie sesji do 12 godzin


wersja 3.80 – 05
Sprzedaż
– wprowadzono możliwość zmiany sposobu płatności w paragonach
– w szczególe faktury poprawiono działanie opcji pokaż

Magazyn
– aktualizacja
– w rozliczeniu magazynu dodano dodatkowy update dla nazwy klienta

Terminarz
– Fix dla przenoszenia z zlecenia do terminarza dla osób,
które mają ustawiony inny widok domyślny niż dzienny

Zlecenia serwisowe
– udostępnione podpisywanie zlecenia na tablecie/smartfonie/PC
– udostępnione zaznaczanie uszkodzeń auta na tablecie/smartfonie/PC
– przy dodawaniu nowego zlecenia ukryto pole zalecenia dla klienta
– dodano opcje w uprawnieniach użytkownika, która ukrywa ceny i wartości
Jeśli włączona jest ta opcja użytkownik nie ma dostępu do faktur.
– poprawiono wyświetlanie informacji o jeździe testowej w szczegółach zlecenia


wersja 3.79.26-27
– Zlecenia
– dodana została opcja pokazuj/nie pokazuj uwag na liście zleceń
menu->ustawienia->zlecenia->widok->Czy ma wyświetlać uwagi na liście zleceń?
Domyślnie opcja ustawiona jest na TAK
– klikając na kwotę na liście zleceń można zmienić status płatności
– dodano pole Zalecenia dla klienta – drukuje się tylko na wydaniu
– zmiany w podpisie odręcznym w zleceniu (beta)
– dodano możliwość zaznaczania uszkodzeń auta w trybie interaktywnym
– na widoku zleceń dodano przycisk, który przenosi do dodania zlecenia
w terminarzu. Przycisk nie jest aktywny gdy zlecenie, jest już dodane
do planera.

Fiskalizacja
– w opcjach fiskalizacji dla POSNET-LAN został dodany parametr ilości rekrdów
wysyłanych za jednym razem do drukarki fiskalnej. Domyślna wartość to 5.
W przypadku gdy występuje błąd weryfikacji wartości fiskalnej należy wartość
zmniejszyć do 1 i zapisać. Zamiana ustawień parametru w
menu->ustawienia->fiskalizacja->Mam błąd – Błąd weryfikacji wartości fiskalnej.

– serwisowe optymalizacja zapytań
– personalizacja DONART
– odblokowana możliwość zmiany numeru rejestracyjnego i Vin
jeśli istnieje pojazd z takim już numerem

Magazyn
– poprawiono błąd numeracji Pz
– dodano import faktury z hurtowni MATEUS Ząbki z pliku XML
(przed importem należy dodać hurtownię po NIP do klientów NIP 1251627027)
– aktualizacja importu z pliku xml dla hurtowni 4 CARS Rafał Kołaczyk Łódź

Ustawienia
– dodano możliwość ustawienia widoku uwag w szczególe zlecenia
zmiana parametru menu->ustawienia->zlecenia->widok->Tabelę uwag w szczególe zlecenia wyświetlać
– domyślnie ustawiony jest nowy widok


wersja 3.79.24-25
– oficjalnie na liście zleceń dodano wyświetlanie uwag klienta i uwag nie drukowanych
– dodano wydruk historii pojazdu dla klienta.
– zawiera on tylko informację :
– nr rejestracyjny
– marka / model
– przebieg
– nr zlecenia
– data zlecenia
– czynność
– ilość
– j.m.


wersja 3.79.23
– poprawione wystawianie Not korygujących – optymalizacja skryptu
– jeśli termin płatności faktury zakupowej przypada na dzisiaj,
to wyświetlany jest obok rodzaju dokumentu wykrzyknik z zerem w kolorze czerwonym
– Zlecenia
– uwydatniono na liście zleceń serwisowych :
– numer rejestracyjny
– marka / model
– na liście zleceń nie pokazuje się numer rejestracyjny, jeżeli nie został wprowadzony
BRAK… również oznacza, że nie wprowadzono numeru rejestracyjnego


wersja 3.79.20-22
– poprawione uprawnienia dla nowych użytkowników
– Terminarz
– Dodano do wysyłki sms z terminarza pola {marka} {model} {numer_rejestracyjny}
– wyszukiwanie w klientach i w zleceniach (lista zleceń) po numerze telefonu.
Program usuwa znaki (kresek, spacji, kropek) przy telefonach lub spacju i wyszykuje poprawionej frazy.
– (beta) na liście zleceń dodano wyświetlanie uwag klienta i uwag nie drukowanych

Podpisywanie zleceń i rzut auta