Rejestracja i ustawienia SMS SMSCenter.pl w Warsztat24.com

Zakładanie konta w SMSCenter.pl i konfiguracja w Warsztat24.com

SMS wprowadzono możliwość uruchomienia własnego konta w SMSCenter.pl / Mobitex.pl
Zakładanie konta w SMSCenter :
1. wchodzimy na stronę https://smscenter.pl/
2. przechodzimy do zakładki “Załóż konto”
3. podajemy dane i ustalamy Typ konta SMS
a/ S1 – bez własnego nadpisu. SMSy wysyłane są z losowo wybranego numeru
b/ S3 – nadawca alfanumeryczny. Ustala się własny 11 znakowy numer, który jest widoczny w polu od przy odbieraniu SMSa przez klienta
4. Na maila otrzymujemy potwierdzenie rejestracji z dostępem do strony SMSCenter i dostęp do API
5. Doładowujemy konto
6. O ile wybraliśmy bramkę S1 już po kilkunastu sekundach od doładowania można wysyłać smsy, tak przy dostępie S3 należy jeszcze wygenerować własny nadpis i wysłać formularz do operatora celem aktywacji.
Nadpis dodaje się w :
usługi->Nadpisy->dodaj nowy nadpis .
7. Jeśli chcemy wysyłać smsy za granicę należy wysłać prośbę do opiekuna o aktywowanie takiej możliwości. Wystarczy wskazać, że chcemy wysyłać smsy do wszystkich krajów UE. Kontakt z opiekunem znajdziemy w zakładce Kontakt->Opiekun

Konfiguracja w programie Warsztat24.com

1. W programie Warsztat24.com wprowadzamy dane do:
menu->ustawienia->SMS->Ustawienia API SmsCenter.pl

– adres URL dla API – https://api.mobitex.pl/sms.php

z maila, którego otrzymaliśmy od SMSCenter wprowadzamy :
– nazwa użytkownika w API
– hasło użytkownika w API
– nadpis – jeśli wybraliśmy bramkę S3. W przypadku dostępu S1 pole zostawiamy puste.
2. Zapisujemy zmiany.

Testowanie

Można przejść do menu->klienci->dowolny sms (zółty przycisk) i wysłać wiadomość do siebie.