Aktualizacja 3.79.03

wersja 3.79.03
  - miniatury zdjęć wczytują się szybciej
  - możliwość dodawania filmów mov i mp4
  - aktualizacja importu z hurtowni JADAR
  - aktualizacja podglądu pliku PDF w zleceniu

wersja 3.79
  - poprawiony backup dla wersji Wamp64
  - poprawione statusy dla ofert online
  - optymalizacja zapytań
  - Oferty online / zdjęcia
    - dodano możliwość zmian opisów
    - zmieniono sposób wysyłania zdjęć
  - Jeśli przy imporcie z hurtowni z pliku XML nie można dopasować NIP
    wyświetlany jest komunikat
  - Magazyn
    - Import przez API/WS - DAGMA / Inter Cars - poprawione
    - Dodano komunikat o konieczności weryfikacji importowanych dokumentów
  - Zlecenia
    - Poprawiono błąd wyświetlania załączników na liście zleceń
  - Faktury
    - zmieniono sposób prezentacji wartości
    - usunięto zdublowany kalendarz przy odznaczaniu płatności

wersja 3.78.22
  - poprawione wystawianie faktury ze zlecenia
    W przypadku gdy był apostrof dodawały się znaki specjalne
  - oferty online
    poprawiono metodę wysyłania zdjęć
  - poprawiony backup
  - poprawiony import dokumentów z hurtowni DARMA
  - poprawiony PDF zlecenia dla serwisu
  - Poprawione przepisywanie KM KW do zlecenia serwisowego z terminarza
  - Aktualizacja proformy wystawianej ze zlecenia

wersja 3.78.21
  - Zmienione zostały przyciski do użycia skrótów z ALT na ALT + SHIFT
   Dodane nowe skróty
   ALT + SHIFT + T = terminarz
   ALT + SHIFT + S = serwis
   Skrót INSERT został bez zmian.

   Zmiana spowodowana była "nadpisywaniem" przez przeglądarki, w związku z czym
   skróty albo nie działały wogóle, albo działały tylko w niektórych przypadkach

  - w zleceniu serwisowym w wydaniu dodano łamanie linii w uwagach przy pozycji.
    Jeśli w uwadze tekst lub kolejna linia tekstu zacznie się od ENTER
    wtedy tak też będzie wydrukowane zlecenie serwisowe

    Przed zmianą : linia1 linia2 linia3
    Po zmianie:
      linia1
      linia2
      linia3

  - aktualizacja importu faktury z hurtowni AUTO CZĘŚCI Józef Węc, Dąbrowa Tarnowska
  - aktualizacja pola stawka VAT w pieczęci. Ograniczone pole do 2 cyfr - pole (int)
  - poprawione wyszukiwanie w towarach
  - w umowie najmu pojazdu zastępczego dodano znaki ENTER (jeśli był taki wprowadzony)
  - w parametrach dodano opcję wyłączenia drukowania przelewu QR na fakturze
    wyłącza się w menu->ustawienia->faktury->wydruk->Pokazywać przelew QR na wydruku ?
    Opcja domyślnie po aktualizacji ustawiona jest na TAK.
  - przy dodawaniu wpłaty za fakturę można klientowi wysłać powiadomienie o odnotowanej wpłacie
    - na SMS (o ile jest uruchomione)
    - na e-mail (o ile jest skonfigurowany)
  - poprawiono wyświetlanie wartości na formatce przyjmowania/odznaczania wpłaty.
    W niektórych przypadkach kwota pozostało do zapłaty była z kilkoma miejscami po przecinku
  - poprawione wyświetlanie ilości towaru na formatce dodawania pozycji na dokumencie sprzedaży
    i na zleceniu serwisowym
  - w widoku zlecenia serwisowego dodano cenę netto, cenę brutto,
    tak samo na podsumowaniu wartości pozycji
  - Dodano opcję zlecenia > systemowe > Pozwalaj na sprzedaż poniżej ceny zakupu.
  - Pole zamiennika pokazuje się od teraz również w dostawie -
    jeśli wybrano opcję pokazywania go w towarach.
  - Dodano usuwanie statusu blokady dostawy przypisanej do zlecenie w momencie kasowania zlecenia,
    do którego przypisana jest ta dostawa
  - Dodano możliwość drukowania danych firmy w spisie z natury.
    Parametry > magazyn > Na wydruku z natury pokazywać dane firmy ? (Domyślnie NIE).
  - Dodano płatności elektroniczne tPay - generowanie linku do płatności.
    Link generuje się w wiadomości e-mail z wysłaną fakturą.

  - INWENTARYZCJA
    - dodana opcja "zerowania" stanu magazynowego - zeruj wszystko powyżej zera.
      Dostępna przed utworzeniem inwentaryzacji.
      Opcja "zeruje" stan powyżej 0, tworząc dokument RW.
    - dodana opcja - uwzględnij niezamknięte zlecenia.
      - domyslnie na TAK.
        Czyli jeśli są otwarte zlecenia w okresie to wszystkie towary wprowadzone
        do zlecenia są traktowane jako zdjęte ze stanu
      - jeśli będzie na NIE, wtedy towary z otwartych zleceń zostaną doliczone
        do stanu magazynowego.
    - Na wydruku inwentaryzacji zmieniono zwrot "z dnia", na "na dzień"
    - Poprawiono uwzględnianie nowych dokumentów ze wsteczną datą podczas procedury
      "Szybkiej Inwentaryzacji"

  - Faktury
    - przesunięty kod QR

  - RAPORTY KASOWE
    - poprawiono warunek daty przy wejściu do raportu kasowego.
      Wcześniej po wejściu należało wybrać inny dzień żeby
      zadziałał filtr.

  - Zlecenia
    - aktualizacja scalania zlecenia do usługi na fakturze