Nowy adres WS dla importu dokumentów z hurtowni Auto Partner Bieruń (czerwony)

Nowy adres WS dla importu dokumentów z hurtowni Auto Partner Bieruń (czerwony)

Aktualny, nowy adres serwera to :

https://customerapi.autopartner.dev/CustomerAPI.svc/rest/

 

Jeśli nie masz najnowszej wersji programu wtedy należy ręcznie zmienić adres w programie dla warsztatu

Magazyn – Import dokumentów z Auto Partnera