Instrukcja do inwentaryzacji

1) Za pierwszym razem, po wejściu w zakładkę “Magazyn” –> “Inwentaryzacja”,  żadna inwentaryzacja nie jest utworzona ani wybrana z listy w lewym górnym rogu.

2) Aby rozpocząć inwentaryzację, należy kliknąć na “rozpocznij nową inwentaryzację”. Zostanie utworzona nowa lista robocza.

3) W lewej kolumnie “il. rzeczywista” należy podawać kolejne stany z natury towarów znajdujących się w magazynie. Moduł nie wymaga zapisywania postępu pracy. Wystarczy podać stan i przejść do pola poniżej lub powyżej by program zapamiętał podane wartości.

Dokonanie wpisu zaznaczane jest poprzez podświetlenie danej pozycji na zielono. Jeśli nie chcemy brać jakiegoś towaru pod uwagę, to wystarczy, iż w polu “il. rzeczywista” zostawimy “?” (znak zapytania)

4) Możliwe jest uruchomienie tzw. “szybkiej inwentaryzacji”, która ustawi nie podane jeszcze na liście roboczej wartości na zgodne z kartoteką programu, lub na 0, jeśli stan magazynowy jest mniejszy od zera.

5) Jeśli zajdzie konieczność zmiany daty dokumentów księgowo-finansowych generowanych przez program, wystarczy podać nową datę w polu na prawo od “zmień datę dokumentu”, a następnie kliknąć “zmień datę dokumentu”.  W ten sposób rozpoczęta na początku stycznia inwentaryzacja obejmie stany np. z ostatniego dnia grudnia. Zmiana daty możliwa jest tylko przed zamknięciem inwentaryzacji.

6) Przycisk “zakończ inwentaryzację” spowoduje zakończenie prac i wygenerowanie dokumentów finansowo-księgowych (Magazyn –> Dokumenty). Uwaga ! Taki stan rzeczy możliwy jest tylko jeden raz. Nie da się ponownie otworzyć raz zamkniętej inwentaryzacji. Usunięcie listy roboczej “bez konsekwencji” możliwe jest tylko do momentu zakończenia inwentaryzacji.

7) Aby wydrukować pełną listę kartoteki, przed wciśnięciem przycisku “drukuj listę” należy wybrać “wszystko” w opcji “Pokaż” (pokazującej wybraną ilość towarów na stronie w danej chwili). W przypadku bardzo dużej liczby towarów, wygenerowanie listy może potrwać chwilę.

UWAGA! W niektórych przypadkach może zdarzyć się sytuacja, w której cena pozycji towarowej nie będzie widoczna na podglądzie wydruku do momentu zakończenia inwentaryzacji i wygenerowania dokumentów końcowych (INW+ i INW-).

9) Aby przemieszczać się w łatwy sposób w kartotece, należy użyć przycisków stronicowania znajdujących się w prawym dolnym rogu listy, opcji “Pokaż”, wyświetlającej w danym momencie określoną liczbę wpisów, wyszukiwarki znajdującej się w prawym górnym rogu listy (wyszukiwanie po nazwie i / lub indeksie), oraz przycisków sortowania (po nazwie lub indeksie).