Instrukcja do inwentaryzacji

Jak wykonać inwentaryzację ?

Zwykła inwentaryzacja

 • Przechodzimy do Magazyn > Inwentaryzacja > Rozpocznij nową inwentaryzację
 • Następnym krokiem jest wpisanie stanów rzeczywistych obok nazwy danego produktu
 • Po uzupełnieniu danych naciskamy „Zakończ inwentaryzację”

Szybka inwentaryzacja

 • Przechodzimy do Magazyn > Inwentaryzacja > Rozpocznij nową inwentaryzację
 • Teraz mamy możliwość uruchomienia szybkiej inwentaryzacji (przepisuje ona stany plusowe do naszego dokumentu a stany minusowe są zamienanie na zerowe)
 • Kiedy program uzupełni już stany w tabeli inwentaryzacji możemy ręcznie skorygować poszczególne pozycję
 • Kiedy nasz dokument jest gotowy naciskamy „Zakończ inwentaryzację”

Uwzględnianie niezamkniętych zleceń

 • Podczas tworzenia szybkiej inwentaryzacji mamy możliwość uwzględnienia towarów które są przypisane do zleceń jeszcze nie zamkniętych
 • Aby mechanizm zadziałał poprawnie należy przejść do Magazyn > Inwentaryzacja > Rozpocznij nową inwentaryzację
 • Wybieramy czy program ma uwaględniać niezamknięte zlecenia i uruchamiamy szybką inwentaryzację

Czy można wyczyścić magazyn?

Zerowanie stanów magazynowych

 • W najnowszej wersji na 3.78.21 została dodana możliwość wyczyszczenia wszystkich stanów magazynowych
 • Aby wynokać czyszczenie magazynu należy przejśc do Magazyn > Inwentaryzacja
 • Następnie nacisnąć przycisk „Zeruj wszystko powyżej zera”
 • Program utworzy odpowiednie dokumenty w magazynie którę ustawią nasze stany magazynowe na 0

Czy można usunąć dokumenty inwentaryzacji?

Jak usunąć dokument inwentaryzacji

 • Aby usunąć inwenzację należy z listy rozwijanej w Magazyn > Inwentaryzacja wybrać interesujący nas dokument (TYLKO OTWARTE INWENTARYZACJĘ)
 • Program załaduje wszystkie dane i pojawi się przycisk „usuń wybraną” 
 • (AKCJA JEST NIEODWRACALNA)

Czy można wydrukować dokument inwentaryzacji ?

Jak wydrukować inwentaryzację

 • Aby wydrukować dokument inwentaryzacji najpierw musimy mieć utworzony zakończony dokument
 • Po wejściu  w Magazyn > Inwentaryzacja wybieramy z listy rozwijanej dokument który Nas interesuje
 • Po zatwierdzeniu dokumentu pojawi się przycisk „Wydrukuj rozliczenie inwentaryzacji” gdy naciśniemy program otworzy nową kartę z zestawieniem inwentaryzacji
  Aby wydrukować należly użyć PPM (Prawego przycisku myszy) i wybrać opcję „DRUKUJ” lub użyć skrótu klawiszowego CTRL + P