Instrukcja do inwentaryzacji

1) Za pierwszym razem, po wejściu w zakładkę “Magazyn” –> “Inwentaryzacja”,  żadna inwentaryzacja nie jest utworzona ani wybrana z listy w lewym górnym rogu. 2) Aby rozpocząć inwentaryzację, należy kliknąć na “rozpocznij nową inwentaryzację”. Zostanie utworzona nowa lista robocza. 3) W lewej kolumnie “il. rzeczywista” należy podawać kolejne stany z natury towarów znajdujących się w […]