Ważne wskazówki dotyczące importu danych w aplikacji Warsztat24.com

WAŻNA INFORMACJA

Funkcjonalność importu zależy od sposobu wysyłania dokumentów przez hurtownię, który jest niezależny od aplikacji Warsztat24.com. W wyniku tego, sposób używania tej funkcji może ulec zmianie w momencie, gdy hurtownia aktualizuje swój system, a my jeszcze nie  jesteśmy powiadomieni o takiej zmianie. W takim przypadku, należy upewnić się, że import zadziałał prawidłowo.

Należy również pamiętać, że sposób prezentacji danych może również zależeć od hurtowni, co może powodować różne wartości dla tego samego dokumentu. Na przykład, w jednej hurtowni ZDD może wskazywać 1 szt., a w innej odpowiednik ZDD może wskazywać -1 szt. Z punktu widzenia aplikacji warsztat24.com jednak -1 i 1 to oczywiście różne wartości (np. na fakturze). W związku z tym, zalecamy dokładne sprawdzenie poprawności dodanych dokumentów po zakończeniu importu, aby upewnić się, że wszystko jest właściwie skonfigurowane i przedstawione.