Zmiana ceny

Szanowni Klienci,
W związku ze wzrostem kosztów jesteśmy zmuszeni podnieść cenę za dostęp do aktualizacji i pomocy technicznej.
Cenę utrzymywaliśmy tak długo jak się dało – niezmiennie od kilku lat.

Od 1 maja 2023 roku cena za usługę będzie wynosiła 242 zł brutto.

Jest to ostatnia szansa na zakup lub dokupienie kolejnego roku dostępu do usługi w tej cenie.

Link do sklepu

____________________________________
Dear Customers,
Due to the increase in costs, we are forced to increase the price for access to updates and technical support.
We kept the price as long as possible – consistently for several years.

From May 1, 2023, the price for the service will be PLN 242 gross.

This is the last chance to buy or buy another year of access to the service at this price.

link to the store

____________________________________
Werte Kunden,
aufgrund der steigenden Kosten sind wir gezwungen, den Preis für den Zugang zu Updates und Support zu erhöhen.
Wir haben den Preis so lange wie möglich beibehalten – seit mehreren Jahren unverändert.

Ab dem 1. Mai 2023 wird der Preis für den Service 242 PLN brutto betragen.

Dies ist Ihre letzte Möglicheit, den Service zu diesem Preis zu kaufen oder ein weiteres Jahr zu nutzen.

Link zum Shop

____________________________________
Шановні клієнти!

У зв’язку зі збільшенням витрат ми змушені збільшити ціну за доступ до оновлень і технічну підтримку.
Ми тримали ціну максимально довго – стабільно протягом кількох років.

З 1 травня 2023 року вартість послуги становитиме 242 злотих брутто.

Це останній шанс купити або купити ще один рік доступу до сервісу за такою ціною.

посилання на онлайн магазин