Konfiguracja NOWYCH usług zewnętrznych InterCars (pobieranie dokumentów IC API)

Uzyskanie danych logowania i konfiguracja Przed przystąpieniem do konfiguracji należy wysłać do Inter Cars zgłoszenie dot. zawarcia umowy na usługę API IC i uzyskania poświadczeń wymaganych do zalogowania. Zwrotka zawierać będzie m.in. klucz ClientId (login) oraz ClientSecret (hasło). Zgłoszenie należy wysłać na adres [email protected] Otrzymane dane należy wprowadzić w aplikacji warsztat24 w miejscu: Ustawienia (1) […]

Importowanie ofert z Inter Carsu

Importowanie Ofert Inter Cars   Program Warsztat24 umożliwia importowanie Ofert z Inter Carsu, aby zaimportować ofertę, musimy utworzyć zlecenie,  następnie po wejściu do zlecenia (na dole), mamy ramkę z napisem „Import oferty z Inter-Cars”, w ramce klikamy przycisk „Wybierz plik„, wybieramy nasz plik XML z ofertą (plik musi być w formacie .xml). Następnie klikamy przycisk […]