Własna nazwa zlecenia

Opcję tą znajdziemy w zakładce „Zlecenia” w ustawieniach   Własna nazwa zlecenia– ta opcja pozwala nam zmienić nagłówek wyświetlany przy drukowaniu zleceń. Po wpisaniu w ustawieniu słowa „Kosztorys”,  stało się ono nagłówkiem drukowanych zleceń.

Format nazwy klienta w zleceniach

Opcję tą znajdziemy w zakładce „Zlecenia” w ustawieniach   Format nazwy klienta w zleceniach– ta opcja pozwala na zmianę nazwy klienta wyświetlanej na liście zleceń. Może to być jego normalna nazwa, nazwa skrócona lub obie jednocześnie. Tutaj ustawione zostało jednoczesne wyświetlanie nazwy skróconej (np. K3) oraz nazwy pełnej widocznej obok (Klient 3).