Dokumenty liczone od Brutto/Netto

Wystawianie dokumentów liczonych od Brutto/Netto   Program Warsztat24 umożliwia wystawianie dokumentów liczonych od Brutto/Netto. Podczas wystawiania faktury mamy możliwość zmiany liczenia  kwot,  w polu „dokument ma być liczony od” możemy wybrać wartość Netto albo Brutto (standardowo jest ustawiona wartość brutto). Taka sama zasada panuje w dokumentach magazynowych, w polu „ceny w dokumencie są” możemy wybrać […]