Dokumenty liczone od Brutto/Netto

Wystawianie dokumentów liczonych od Brutto/Netto

 

Program Warsztat24 umożliwia wystawianie dokumentów liczonych od Brutto/Netto. Podczas wystawiania faktury mamy możliwość zmiany liczenia  kwot,  w polu „dokument ma być liczony od” możemy wybrać wartość Netto albo Brutto (standardowo jest ustawiona wartość brutto).

Taka sama zasada panuje w dokumentach magazynowych, w polu „ceny w dokumencie są” możemy wybrać wartość Netto albo Brutto (standardowo jest ustawiona wartość netto).

 

Czym różni się liczenie od Brutto/Netto?

Można zobaczyć różnice między dwoma sposobami liczenia, na tym prostym przykładzie:

cena netto = 0.23zł

ilość = 121

vat = 23%

Oto jak wyglądają wyliczenia w naszym programie, proszę spojrzeć na pole „wartość brutto”

Faktura liczona od brutto

wartość brutto = ilość * cena brutto = 0.28 * 121 = 33,88zł

Faktura liczona od netto

wartość brutto =  cena netto * ilość * (1+(VAT/100)) = 0,23 * 121 * (1+(23/100)) = 34,23zł  (zaokrąglamy wartość do dwóch miejsc do przecinku).

*to samo jest z innymi wartościami, gdyż wszystkie nasze wyliczenia wychodzą od kwoty brutto albo netto

Liczenie od netto stosujemy często do transakcji między firmami (B2B), dobrym przykładem są faktury za złom, do transakcji między klientami (B2C) stosujemy często liczenie od brutto. Warto też pamięć o tym, iż systemy fiskalna (kasa/drukarka fiskalna) liczą od brutto