Aktualizacja 3.65.96

wersja 3.65.96
– SMS masowy na liście klientów może od teraz zostać wysłany tylko pod warunkiem, że wybrany klient posiada zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
– Dodatkowo po wysłaniu SMSa pojawia się tekst: Uwaga ! Brak SMSa w raportach może oznaczać również, że klient nie posiada zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych !
– Podczas wysyłania dowolnego SMSa na podane ręcznie numery dodano komunikat: Uwaga ! Należy pamiętać, że wysyłanie wiadomości SMS do osób, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych jest nie zgodne z obowiązującym prawem !
– Parametry > magazyn: Dodano możliwość ustalenia ” Czy marża globalna w towarach ma wpływ na usługi ?”. Domyślnie „TAK”
– wprowadzony komunikat informacyjny
– Zlecenie > wydruk dla serwisu: zmodyfikowano funkcjonalność wydruku zlecenia dla serwisu.
– Parametry > zlecenie: dodano możliwość zmiany czcionek nagłówków i wierszy w zleceniu serwisowym, oraz możliwość modyfikacji wysokości wiersza pozycji.
Nowe opcje to:
– Wielkość czcionki NAGŁÓWKA na wydruku zlecenia dla serwisu ( domyślnie 12 )
– Wielkość czcionki WIERSZA na wydruku zlecenia dla serwisu ( domyślnie 13 )
– Wysokość WIERSZA POZYCJI na wydruku zlecenia dla serwisu ( domyślnie 20 )
– Fiskalizacja dokumentów
– Od wersji 3.65.96 wprowadzamy blokadę fiskalizacji dokumentu sprzedaży, jeśli był on wystawiony od kwot netto. Nie pojawia się wtedy
przycisk fiskalizacji.
– domyślnie jeśli klient nie ma NIP zakładamy, że będzie drukowany paragon. W związku z tym pomimo zaznaczenia na fakturze cen netto
dokument zostanie przeliczony od cen brutto

wersja 3.65.95.01
– aktualizacja dla zaczytywania oferty z Inter-Cars
Domyślnie zaczytywana oferta nie wywołuje skutku magazynowego. Dopiero przy wybraniu wywołaj skutek magazynowy dla pozycji z oferty
powoduje odjęcie pozycji z magazynu. Ma to znaczenie w przypadku przyjęcia odpowiednich towarów w odpowiednich ilościach w dostawach.
Wtedy stan magazynowy jest wyrównany.
– Użytkownicy > dostęp do menu klienci na opcję.
– Użytkownicy > Dodano opcję „Widzi tylko własne zlecenia”, pozwalającą użytkownikowi widzieć i edytować tylko zlecenia, które sam utworzył.