Jak wystawić fakturę za złom lub zużyte akumulatory ?

Jak prawidłowo wystawić fakturę za złom?   Przypominamy, iż faktury wystawiane za złom liczone są od „Netto”,  aby wystawić fakturę liczoną od netto: Wystawiamy fakturę, uzupełniamy dane klienta i przechodzimy dalej. Na następnej stronie mamy możliwość wybrania typu liczenia, w polu „Dokument ma być liczony od kwot”, wybieramy „NETTO” Więcej o liczeniu od brutto/netto można […]

Dokumenty liczone od Brutto/Netto

Wystawianie dokumentów liczonych od Brutto/Netto   Program Warsztat24 umożliwia wystawianie dokumentów liczonych od Brutto/Netto. Podczas wystawiania faktury mamy możliwość zmiany liczenia  kwot,  w polu „dokument ma być liczony od” możemy wybrać wartość Netto albo Brutto (standardowo jest ustawiona wartość brutto). Taka sama zasada panuje w dokumentach magazynowych, w polu „ceny w dokumencie są” możemy wybrać […]