Konfiguracja dla PAS24 – wersja ProfiAuto

Konfiguracja ProfiAuto Moto-Profil (dla PAS24) Na co pozwala konfiguracja “ProfiAuto Dokumenty” ? Konfiguracja usługi zewnętrznej “ProfiAuto Dokumenty” pozwala na szybkie importowanie dokumentów z różnych hurtowni używających systemu profiauto (profibiznes) Jak skonfigurować połaczenie ? Aby skonfigurować połączenie należy przejść do Ustawienia > Usługi zewnętrzne. Z listy rozwijanej wybrać “ProfiAuto Dokumenty”. Następnie należy wprowadzić adres WS, indywidualny […]