Importowanie danych z innych programów (klienci, magazyn)

UWAGA! Program Warsztat24 Nie umożliwia importowania zleceń, faktur, paragonów i innych danych z programów innych firm. Jednakże Istnieje płatna możliwość  importu dokumentów sprzedaży (każdy taki przypadek jest wyceniany/analizowany indywidualnie). Importowanie klientów Wchodzimy do zakładki klienci, następnie naciskamy przycisk (po prawej stronie) „Import klienci” Klikamy przycisk „pobierz szablon” Otwieramy pobrany szablon i uzupełniamy dane klientów, jeśli […]

Tworzenie grup klientów, dodanie klienta do grupy

Przechodzimy do zakładki klienci, następnie grupy klientów.   Klikamy przycisk dodaj grupę.   Po wpisaniu nazwy grupy klikamy zapisz pozycję. Teraz dodając  nowego klienta lub edytując jego dane będziemy mogli przydzielić go do jednej z grup.

Dodawanie nowego klienta

Klikamy zakładkę klienci, następnie dodaj klienta: Po uzupełnieniu pól oznaczonych gwiazdką klikamy zapisz. Dane klienta można również pobrać z bazy danych GUS. Wystarczy wpisać NIP klienta i kliknąć na dowolne inne pole. Program sam wyszuka jego najważniejsze dane.