Importowanie danych z innych programów (klienci, magazyn)

UWAGA! Program Warsztat24 Nie umożliwia importowania zleceń, faktur, paragonów i innych danych z programów innych firm. Jednakże Istnieje płatna możliwość  importu dokumentów sprzedaży (każdy taki przypadek jest wyceniany/analizowany indywidualnie).

Importowanie klientów

 1. Wchodzimy do zakładki klienci, następnie naciskamy przycisk (po prawej stronie) „Import klienci”
 2. Klikamy przycisk „pobierz szablon”
 3. Otwieramy pobrany szablon i uzupełniamy dane klientów, jeśli podczas otwierania pliku zostaniemy zapytani o zestaw znaków i opcje separatora, to wybieramy
  Zestaw znaków – Europa Środkowa (Windows-1250)
  Separator – „;” (średnik)
 4. Po wprowadzeniu danych, wchodzimy w plik –> Zapisz jako i wybieramy format CSV (Skrót klawiszowy to: Ctrl+ Shift +S)
 5. Po wybraniu formatu CSV zapisujemy plik w łatwo dostępnym miejscu, podczas zapisywania ustawiamy format znaków jako ANSI (Windows 1250) z separatorem „;” (średnik)
 6. Wracamy do naszej zakładki importu klientów (Klienci –> „Import klienci”), następnie klikamy przycisk „Import Klienci”, wybieramy nasz plik csv,  po udanym imporcie wyświetli nam się komunikat z  liczbą dodanych klientów.

Uwaga! Jeśli przenosimy dane z innego programu, to w innym programie musimy wyeksportować nasze dane (klienci) jako csv i przenieść je do szablonu, a następnie zaimportować szablon w programie Warsztat24

 

Import stanów magazynowych

 1. Przechodzimy do katalogu „C:\wamp\www\Connections” i szukamy pliku „_import_kartot”
 2. Otwieramy ten plik,  jeśli podczas otwierania pliku zostaniemy zapytani o zestaw znaków i opcje separatora, to wybieramy
  Zestaw znaków – Unicode (UTF-8)
  Separator – „;” (średnik)
 3. Uzupełniamy daneW dokumencie mamy następujące pola:
  INDEKS –> Indeks pozycji
  Nazwa –> Nazwa pozycji
  JM –> Jednostka miary (sztuki, litry, czy coś innego, podajemy, co chcemy).
  VAT –> % vat, wpisujemy samą liczbę, czyli na przykład „23”.
  Ilość –> ilość danego towaru
  Zakup_N –> Cena zakupu netto (dla sztuki) Proszę pamiętać, aby podać cenę maksymalnie do dwóch miejsc po przecinku.
  Cena_N –> Cena sprzedaży netto (dla sztuki) Proszę pamiętać, aby podać cenę maksymalnie do dwóch miejsc po przecinku.
  Rodzaj –> Dla towarów wpisujemy „NIE”, a dla usług wpisujemy „USŁUGA”.
  OPIS –> Dodatkowy opis (można pominąć to pole)
 4. Wchodzimy w plik –> Zapisz jako i wybieramy format CSV
 5. Po wybraniu formatu CSV zapisujemy plik w łatwo dostępnym miejscu, podczas zapisywania ustawiamy format znaków jako Unicode (UTF-8 ) z separatorem „;” (średnik)
 6. W programie Warsztat24 przechodzimy do zakładki Magazyn –> Dokumenty –> Nowa Dostawa. Z pola klient wybieramy swoją firmę, opcjonalnie dajemy nowego klienta i wpisujemy nasze dane
 7. W polu nr dokumentu wpisujemy „BO”, w polu uwagi wpisujemy „import stanów magazynowych. Wybieramy i dodajemy nasz plik CSV
 8. Po poprawnym zaimportowaniu (może to troszkę potrwać), dokument będzie widniał w naszych dokumentach magazynowych.Uwaga! Jeśli przenosimy dane z innego programu, to w innym programie musimy wyeksportować nasze dane (stan magazynowy) jako csv i przenieść je do szablonu, a następnie zaimportować szablon w programie Warsztat24