Import z hurtowni Inter Parts

Magazyn – konfiguracja importu dokumentów z Inter Parts   Przed importem dokumentów, musimy dodać klienta (Inter Parts) do bazy programu (dodajemy hurtownie po NIPie do bazy klientów), jeśli już wcześniej dodawaliśmy klienta do bazy, to nie musimy dodawać ponownie). Wchodzimy w zakładkę „Klienci” i wybieramy „dodaj klienta” W polu „Wyszukaj online po NIP” wpisujemy NIP […]

Ręczne dodawanie dokumentu magazynowego (dostawa)

Ręczne dodawanie dokumentu magazynowego (dostawa) Instrukcja dotyczy tylko dodawania dokumentów magazynowych(dostawa), od dostawców, którzy nie są wspierani przez import z pliku ani przez Usługi zewnętrzne.   Wchodzimy w Magazyn —> Dokumenty Klikamy przycisk „Nowy dostawa” Wybieramy/wpisujemy naszego klienta, pamiętajmy też o tym, aby uzupełnić pole „numer dokumentu„, idziemy dalej. Klikamy przycisk „dodaj pozycję” Dodajemy nasze […]

Importowanie danych z innych programów (klienci, magazyn)

UWAGA! Program Warsztat24 Nie umożliwia importowania zleceń, faktur, paragonów i innych danych z programów innych firm. Jednakże Istnieje płatna możliwość  importu dokumentów sprzedaży (każdy taki przypadek jest wyceniany/analizowany indywidualnie). Importowanie klientów Wchodzimy do zakładki klienci, następnie naciskamy przycisk (po prawej stronie) „Import klienci” Klikamy przycisk „pobierz szablon” Otwieramy pobrany szablon i uzupełniamy dane klientów, jeśli […]

Magazyn – Import dokumentów z Auto Partnera

Magazyn – konfiguracja importu dokumentów z Auto Partnera   Przed importem dokumentów, musimy dodać klienta (Auto Partner) do bazy programu (dodajemy hurtownie po NIPie do bazy klientów), jeśli już wcześniej dodawaliśmy klienta do bazy, to nie musimy dodawać ponownie). Wchodzimy w zakładkę „Klienci” i wybieramy „dodaj klienta” W polu „Wyszukaj online po NIP” wpisujemy NIP […]

Magazyn – Import dokumentów

Magazyn – Dodawanie klientów do Importu Dokumentów    Przed zabraniem się do importowania dokumentów, warto sprawdzić listę obsługiwanych hurtowni, Kliknij, aby zobaczyć Listę Hurtowni Przed importem dokumentów, musimy dodać klienta do bazy programu (dodajemy hurtownie po NIPie do bazy klientów), jeśli już wcześniej dodawaliśmy klienta do bazy, to nie musimy dodawać ponownie). Wchodzimy w zakładkę […]

Łączenia dokumentów WZ, Asygnat do Faktury zakupowej

Magazyn – Łączenia dokumentów WZ, Asygnat do Faktury zakupowej   Wchodzimy do zakładki „Magazyn” Wchodzimy w „Dokumenty” Wybieramy „Scal dokumenty” W polu „dostawca” wybieramy dostawcę, u którego chcemy połączyć dokumenty, w polu „numer faktury” wpisujemy unikalny numer faktury (numer faktury jest polem obowiązkowym).  W polach „wartość netto, wartość brutto, wartość vat” możemy wpisać wartości dla […]

Aktualizacja narzutu podczas importu z hurtowni (Usługi zewnętrzne WS)

Aktualizacja narzutu podczas importu z hurtowni (Usługi zewnętrzne WS)   UWAGA! Ten poradnik dotyczy importu z hurtowni poprzez Usługi zewnętrzne. Wchodzimy w ustawienia (ikona trybiku po prawej stronie), następnie wchodzimy do zakładki „Magazyn”. Szukamy pozycji „Aktualizować narzut podczas importu dokumentów z hurtowni?” i wybieramy w niej jedną z trzech dostępnych opcji:– „Tak” (zawsze aktualizuję cenę […]

Jak wprowadzić korektę dokumentu zakupu

Jak wprowadzić korektę dokumentu zakupu    Wchodzimy do zakładki „Magazyn” –> „Dokumenty”  Wybieramy „Nowa Dostawa” Wybieramy klienta (dostawca), u którego chcemy dokonać korekty Pamiętajmy o tym, aby uzupełnić numer dokumentu (możemy wpisać numer faktury, którą chcemy skorygować + dodać informacje, iż jest to korekta) Wybieramy „Dodaj Pozycję”. Następnie wpisujemy (wybieramy) nazwę naszego towaru i w ilość wpisujemy ilość […]

Dodawanie pozycji do przechowalni opon/ przechowalni ogólnej

Po najechaniu na zakładkę przechowalnia możemy przejść do przechowalni ogólnej lub przechowalni opon. Po wybraniu dowolnej z nich (w naszym przypadku przechowalni opon) możemy dodać do niej pozycję przyciskiem po prawej stronie:   Teraz należy uzupełnić dane dotyczące klienta, przechowywanego przedmiotu oraz miejsca, w którym przedmiot będzie przechowywany i kliknąć zapisz. Przedmiot zostanie dodany do […]