Łączenia dokumentów WZ, Asygnat do Faktury zakupowej

Magazyn – Łączenia dokumentów WZ, Asygnat do Faktury zakupowej

 

  1. Wchodzimy do zakładki „Magazyn”
  2. Wchodzimy w „Dokumenty”
  3. Wybieramy „Scal dokumenty”
  4. W polu „dostawca” wybieramy dostawcę, u którego chcemy połączyć dokumenty, w polu „numer faktury” wpisujemy unikalny numer faktury (numer faktury jest polem obowiązkowym). 
    W polach „wartość netto, wartość brutto, wartość vat” możemy wpisać wartości dla docelowej faktury (połączonej), możemy też tam nic nie wpisywać, wtedy wartości (zsumowane w połączonej fakturze) zostaną pobrane automatycznie z połączanych dokumentów.
  5. W następnym kroku wybieramy dokumenty, które nas interesują (po lewej stronie od nazwy dokumentu, zaznaczamy pole wyboru). Następnie klikamy przycisk „dalej”
  6. W naszych dokumentach (magazyn) pojawi się nowy dokument
UWAGA! Scalenie WZ, Asygnat nie powoduje zmiany stanu magazynowego . Nie można skasować dokumentów łączonych, gdyż to one są wyświetlane w środku dokumentu faktury zakupu. Nie można w nich również wprowadzać zmian.