BDO – Ustawienie W Programie

BDO – Ustawienie W Programie

 

UWAGA! Poradnik dotyczy wersji programu >=  3.65

Wchodzimy w ustawienia (ikona trybiku po prawej stronie)), następnie szukamy pola „BDO” i wpisujemy swój numer BDO, następnie klikamy przycisk „Zapisz zmiany”.

 

Od teraz nasz numer BDO będzie się wyświetlał na drukowanych fakturach.

Jeśli chodzi o drukowanie numeru BDO na paragonach (drukarka fiskalna), należy zaprogramować taką informację w nagłówku drukarki fiskalnej. Najlepiej w tym celu skontaktować z serwisem drukarki.