Wystawienie Faktury Korekty Sprzedaży

Wystawienie Faktury Korekty Sprzedaży

 

  1. Wchodzimy do zakładki „Faktury”, następnie wchodzimy do faktury, dla której chcemy dokonać korekty (klikamy „pokaż pozycję” albo klikamy nazwę faktury).
  2. Po wejściu do faktury klikamy przycisk „Utwórz korektę”.
  3. Wyświetli nam się strona tworzenia korekty faktury, pola: „nr faktury, data wystawienia, data zapłaty, data sprzedaży, sposób zapłaty” są automatycznie uzupełnione (jednakże, jeśli jakieś dane nam nie odpowiadają, to istnieje możliwość ręcznej edycji). W polu „Uwaga/powód wystawienia” możemy wpisać powód korekty.

  4. Na stronie tworzenia korekty faktury, mamy też listę towarów. Możemy zmienić ilość towaru, VAT towaru.  Dodatkowo (w zależności od cen w fakturze Brutto/Netto) możemy zmienić cenę Brutto (jeśli ceny w fakturze są cenami Brutto)/ cenę Netto (jeśli ceny w fakturze są cenami Netto).

    Na załączonym obrazie widać pozycję numer 1 „Fantastic Wooden Gloves” w ilości 12,18 sztuk (taka ilość też jest na fakturze), po czasie zauważyłem, iż sprzedałem 10,18 sztuk, a nie 12,18, więc w korekcie wpisuję do pozycji nr („ilość”) 10.18. W fakturze korygującej (w polach) wpisujemy wartości, jakie powinny być na prawidłowej fakturze (po korekcie). Klikamy przycisk „Zapisz jako korektę”.
  5. Jeśli chcemy zobaczyć naszą korektę to wchodzimy w zakładkę „Faktury”, następnie „Korekty Faktur”.