Wystawianie Faktury Zaliczkowej

Wystawianie Zamówienia pod zaliczkę

 

Niniejszy poradnik dotyczy programu w wersji >= 3.67. Warsztat24  w tej wersji posiada wsparcie dla faktur zaliczkowych.

 

W programie posiadamy dwa sposoby wystawiania zamówienia pod zaliczkę, możemy ją wystawić bez zlecenia albo bezpośrednio ze zlecenia. Jeśli chcemy wystawić fakturę bez zlecenia, to:

  1. Wchodzimy do zakładki Faktury –> Faktury Zaliczkowe
  2. Klikamy przycisk „Wystaw fakturę bez zlecenia”.
  3. Uzupełniamy dane i w polu „Określ typ rozliczenia” wybieramy „Zamówienie pod zaliczkę„.

W przypadku faktury zaliczkowej ze zlecenia wystarczy, iż wystawimy dokument sprzedaży i w polu „Określ typ rozliczenia” wybierzemy „Zamówienie pod zaliczkę” (punkt 3 wystawiania faktury zaliczkowej bez zlecenia)

 

Działanie faktury zaliczkowej

 

Standardowo po utworzeniu faktury zaliczkowej zostaniemy przeniesieni do dokumentu o nazwie „zamówienie xx”. W tym dokumencie (zamówienie), mamy dwa ważne przyciski:

  • „Dodaj Zaliczkę”, – Przycisk ten dodaje zaliczkę do zamówienia, wraz z każdym dodaniem zaliczki generuje się nowy dokument o nazwie ” faktura zaliczkowa  xx”, czyli jeśli dodamy 3x zaliczkę, to będziemy mieli 3x takie dokumenty w fakturach zaliczkowych.
  • „Faktura Końcowa” – Przycisk ten pozwala na wystawienie faktury końcowej, czyli jeśli mamy już wszystkie zaliczki, to możemy wystawić fakturę końcową.

Jeśli chodzi o działanie faktur zaliczkowych, to zawsze zaczynamy od wystawienia zamówienia (w polu „Określ typ rozliczenia” wybieramy „zamówienie pod zaliczkę”), następnie dodajemy do zamówienia zaliczki, a finałowym etapem  jest wystawienie faktury końcowej (przycisk „faktura końcowa”). Na załączonym obrazie widać fakturę końcową powiązana z zamówieniem.

*Proszę pamiętać o tym, iż oba te przyciski („faktura końcowa” i „dodaj zaliczkę”) widnieją tylko w dokumencie o nazwie „zamówienie xxx”, nie widnieją one w dokumentach o nazwie „faktura zaliczkowa”