Fiskalizacja POSNET — konfiguracja

UWAGA! 

Niniejszy poradnik dotyczy programu w wersji >= 3.66. Warsztat24 w tej wersji wspiera bezpośrednie połączenie drukarki do programu poprzez LAN. 

Konfiguracja drukarki Posnet do współpracy z programem Warsztat24

 

 1. Drukarka musi być podłączona do sieci LAN (kabel sieciowy/wifi). Konfiguracja bezpośrednia działa tylko po sieci.
 2. Jeśli nasza drukarka jest już skonfigurowana po sieci, to możemy pominąć ten punkt. Na drukarce musi być ustawiony interfejs TCP/IP
  • Naciskamy przycisk Menu
  • Wchodzimy do zakładki „Konfiguracja” (przycisk OK)
  • Wchodzimy do „Konfig. Połączeń”
  • Wchodzimy do Usługi PC
  • Wchodzimy do „Interfejs PC” i zmieniamy interfejs na TCP/IP (strzałki góra/dół i akceptujemy).
 3. Musimy ustawić odpowiedni interfejs sieciowy
  • Naciskamy przycisk Menu
  • Wchodzimy do zakładki „Konfiguracja” (przycisk OK)
  • Wchodzimy do „Konfig. Połączeń”
  • Wchodzimy do  TCP/IP
  • I wybieramy Interfejs sieciowy (Akceptujemy, wchodzimy do niego i strzałkami zmieniamy, akceptujemy). Jeśli nasza drukarka jest połączona po kablu sieciowym, to wybieramy interfejs „ETHERNET„, jeśli nasza drukarka jest połączona po sieci WiFi, to wybieramy interfejs „WiFi
 4. Opcjonalnie (Tylko dla WiFI, jeśli mamy drukarkę połączoną po kablu sieciowym, to omijamy ten punkt), musimy połączyć się z naszą siecią WiFI
   • Naciskamy przycisk Menu
   • Wchodzimy do zakładki „Konfiguracja”
   • Wchodzimy do „Konfig. Połączeń”
   • Wchodzimy do WiFi
   • Wybieramy „Wyszukaj sieć” i po wyszukaniu naszej sieci klikamy na nią „OK” (akceptujemy, wchodzimy do niej).
   • Wpisujemy hasło do naszej sieci (strzałka góra/dół, duże litery robimy tak samo), akceptujemy
 5. Opcjonalnie, ale zalecane. Jeśli mamy ustawione DHCP na „tak”, to powinniśmy je wyłączyć, jeśli DHCP będzie włączone, to po ponownym uruchomieniu routera/drukarki może dojść do sytuacji, iż będziemy musieli ponownie sprawdzać adres IP. Do tej zmiany wymagana jest wiedza o sieciach
  • Naciskamy przycisk Menu
  • Wchodzimy do zakładki „Konfiguracja”
  • Wchodzimy do „Konfig. Połączeń”
  • Wchodzimy do  TCP/IP
  • Strzałkami góra/dół zjeżdżamy do pozycji DHCP, (powinna być ustawiona na „NIE”), jeśli DHCP jest ustawiony na NIE, to wszystko jest OK.  Jeśli DHCP jest ustawione na TAK, to musimy wejść do tej pozycji (przycisk OK), następnie strzałkami góra/dół zmieniamy jej wartość na NIE i akceptujemy przyciskiem OK. Po tej zmianie musimy ręcznie ustawić parametry połączenia (maska podsieci, brama, itd).

 

Konfiguracja programu Warsztat24 do współpracy z drukarką Posnet

 

 1. Wchodzimy w ustawienia (ikona trybiku po prawej stronie) i wchodzimy do zakładki Fiskalizacja. Z pola Drukarka Fiskalna wybieramy „Posnet – Lan”, port ustawiamy na 6666, a adres IP ustawiamy na adres IP naszej drukarki
 2. Opcjonalnie, Jeśli nie wiemy, jaki adres IP ma nasza drukarka, to możemy go sprawdzić:
  • Naciskamy przycisk Menu
  • Wchodzimy do zakładki „Konfiguracja”
  • Wchodzimy do „Konfig. Połączeń”
  • Wchodzimy do  TCP/IP
  • Wyszukujemy pozycje „Adres IP” i przepisujemy adres IP do Warsztat24 (fiskalizacja, pole adres IP drukarki).
 3. Zapisujemy zmiany. 

 

Konfiguracja WampServera (rozszerzenie „php_sockets”)

 

 1. Przy starszych wersjach instalacyjnych biblioteka php_sockets nie jest uruchomiona. Należy ją włączyć.  Klikamy lewym przyciskiem myszy na ikonę  WampServera -> PHP -> Rozszerzenia -> wybieramy „PHP_SOCKETS” (o ile nie jest zaznaczony)

 

*Jeśli nie widzimy ikonki Wamp Serwera, to musimy najpierw go uruchomić. Klikamy start, wpisujemy „start wamp” i klikamy „uruchom jako administrator”.

**Warto pamiętać o tym, iż adres IP naszej drukarki jest zmienny, warto mieć wyłączone DHCP. Proszę też pamiętać o tym, żeby przed wydrukiem wyjść całkowicie z menu drukarki.

***Niektóre modele drukarek mogą być wyposażone w moduł Bluetooth, w przypadku pracy po sieci, warto wyłączyć ten moduł. Wchodzimy do menu –> Konfiguracja –> Konfiguracja połączeń –> Bluetooth –> Status i zmieniamy na „Nieaktywny”. To ustawienie będzie tylko widoczne na drukarkach wyposażonych w moduł bluetooth.

Wersja IT:  Drukarka połączona po sieci (LAN), w Warsztat24 wybieramy drukarkę „Posnet – LAN”, port to „6666” i wpisujemy adres IP drukarki. Dodatkowo w Wamp Serwerze musi być  włączone rozszerzenie php „php_sockets”