Fiskalizacja NOVITUS – konfiguracja

Konfiguracja programu Warsztat24 do współpracy z drukarką fiskalną NOVITUS on-line

 1. W programie przechodzimy do ustawień (na czerwonym pasku menu ikona trybiku)
 2. Następnie wybieramy przycisk fiskalizacja
 3. Z listy producentów wybieramy NOVITUS i uzupełniamy pola jak poniżej przedstawiono na zrzucie ekranu

 

Konfiguracja programu Novitus Remote Printer

 1. Katalog z programem (Novitus Remote Printer) o ile nie został dostarczony razem z wersją instalacyjną programu Warsztat24 ( katalog C:\wamp\NovitusRemotePrinter ) , należy zapisać w dowolnym miejscu, tak by użytkownik mógł go swobodnie uruchamiać.
 2. W katalogu znajduje się program NovitusRemotePrinter.exe, który uruchamia się z prawami administratora – klikamy na niego 
 3. Po uruchomieniu, u dołu ekranu w SysTry obok zegarka pokaże się ikona

4. Po dwukrotnym kliknięciu na ikonę otworzy się małe okno konfiguracyjne.

5. Wybieramy -> settings -> connections. I ustawiamy parametry połączenia. Na tym ekranie należy również zaznaczyć opcję Begin work after run app

6. Klikamy przycisk Apply

7. Jeśli to pierwsza konfiguracja należy jeszcze nacisnąć przycisk START. W przypadku prawidłowej konfiguracji na oknie aplikacji pojawi się nazwa drukarki.

8. Konfiguracja programu Novitus zakończona.

 


Konfiguracja WampServer

Przy starszych wersjach instalacyjnych biblioteka php_sockets nie jest uruchomiona. Należy ją włączyć.

W tym celu klikamy lewym przyciskiem myszy na ikonie WampServer -> PHP -> Rozszerzenia -> wybieramy PHP_SOCKETS (o ile nie jest zaznaczony )

 


WAŻNE UWAGI

 • na drukarce Novitus ustawić protokół komunikacji XML
 • w przypadku połączenia drukarki bezpośrednio do komputera – drukarka powinna być podłączona przez USB nie po RS232
 • program Novitus Remote Printer dodać do autostartu Windows
 • Proszę pamiętać, że komunikacja nie będzie działała jeśli będą uruchomione inne programy , które również korzystają z komunikacji z drukarką fiskalną.
 • Jeśli nie otrzymaliście programu przy zakupie, prosimy przesłać tylko prośbę o udostępnienie programu na [email protected] lub kliknąć ten link 
 • programy współpracują ze sobą od wersji 3.65.51

Ważne

 • w przypadku gdyby z jakiegoś powodu nie zadziałał program Novitus Remote Printer należy pobrać ten program i zastosować się do tej instrukcji
 • drukarkę Novitus przestawić na protokół NOVITUS zgodny