Fiskalizacja Novitus bez Novitus Remote Printer po LAN/Wi-Fi

Konfiguracja programu Warsztat24 bez aplikacji Novitus Remote Printer (połączenie po sieci)

Konfiguracja będzie działała tylko jeśli spełnione są warunki :

  • drukarka pracuje na protokole XML
  • drukarka podłączona jest do sieci LAN
  • wersja programu Warsztat24.com – minimum 3.65.51

 

Konfiguracja Warsztat24

W menu ustawienia -> fiskalizacja  :

  • z rozwijanego menu wybieramy Novitus XML
  • IP drukarki – wprowadzamy fizyczny adres drukarki
  • port – domyślnie jest to PC czyli 6001
  • ilość znaków w nazwie – jest to ważny parametr i zależy od drukarki, np. dla HDe = 60 , dla BONO = 35. Jeśli będzie za duży drukarka podczas fiskalizacji będzie zgłaszała błąd nazwy

Zapisujemy konfigurację.


Konfiguracja WampServer

Przy starszych wersjach instalacyjnych biblioteka php_sockets nie jest uruchomiona. Należy ją włączyć.

W tym celu klikamy lewym przyciskiem myszy na ikonie WampServer -> PHP -> Rozszerzenia -> wybieramy PHP_SOCKETS (o ile nie jest zaznaczony )

 


Uwagi

Program prawidłowo obsługuje ten sposób łączenia od wersji 3.65.50

 


Inne możliwości podłączenia drukarki Novitus