Instrukcja do kont użytkowników

Obsługa kont użytkowników   Wchodzimy w ustawienia (ikona trybiku po prawej stronie), następnie wchodzimy do zakładki „Użytkownicy”. Wyświetli nam się lista użytkowników, po prawej stronie od nazwy użytkownika możemy zmienić jego dane poprzez naciśnięciu przycisku „EDYTUJ”, możemy też usunąć użytkownika poprzez naciśnięcie przycisku „USUŃ”.  Dodatkowo po lewej stronie na górze od tabeli z listą użytkowników […]