RODO – wzór obowiązku informacyjnego

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – WZÓR OGÓLNY – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest … (*nazwa Administratora) z siedzibą w … (*adres) (*dodatkowo należy podać dane przedstawiciela jeżeli istnieje); 2) kontakt z inspektorem ochrony danych (*e-mail lub inne […]