Dodawanie statusu zleceń, nadawanie zleceniom statusu

Aby dodać nowy status zlecenia, wchodzimy w zakładkę serwis i klikamy statusy zleceń:   Następnie klikamy przycisk dodaj:    Teraz wystarczy wprowadzić nazwę statusu, wybrać kolor i kliknąć zapisz.   Teraz, gdy wyświetlona jest lista zleceń, można każdemu przypisać status: Klikamy na pole z napisem brak, wybieramy dowolny status i klikamy zmień.

Status części w zleceniach

Opcję tą znajdziemy w zakładce „Zlecenia” w ustawieniach   Pokazać części w zleceniach?– po wybraniu tej opcji przy dodawaniu i poprawie zleceń będzie można wybrać status części: Informację na temat części znajdziemy potem w informacjach o samochodzie: