Dodawanie statusu zleceń, nadawanie zleceniom statusu

Aby dodać nowy status zlecenia, wchodzimy w zakładkę serwis i klikamy statusy zleceń:

 

Następnie klikamy przycisk dodaj: 

 

Teraz wystarczy wprowadzić nazwę statusu, wybrać kolor i kliknąć zapisz.

 

Teraz, gdy wyświetlona jest lista zleceń, można każdemu przypisać status:

Klikamy na pole z napisem brak, wybieramy dowolny status i klikamy zmień.