Sporządzanie raportu sprzedaży/ zakupu części

Aby sporządzić interesujący nas raport klikamy zakładkę magazyn a następnie raport zakupu lub sprzedaży części:   Pojawia się okno w którym wpisujemy interesujący nas okres raportu: Po kliknięciu przycisku dalej raport pojawi się w nowej karcie przeglądarki.