Sporządzanie raportu sprzedaży/ zakupu części

Aby sporządzić interesujący nas raport klikamy zakładkę magazyn a następnie raport zakupu lub sprzedaży części:

 

Pojawia się okno w którym wpisujemy interesujący nas okres raportu:

Po kliknięciu przycisku dalej raport pojawi się w nowej karcie przeglądarki.