Aktualizacja warsztat24 – wersja 2.74

Najważniejsze zmiany w aktualizacji wersji 2,74

  • poprawiony błąd synchronizacji kalendarza warsztat24 z Google
  • dodane nowe możliwość wystawienia faktur eksportowych i 0%
  • poprawiony błąd wyliczania rabatu przy zleceniach serwisowych