Aktualizacja wersja 2.85

W aktualizacji poprawiony błąd braku informacji o nr zlecenia, danych pojazdu na fakturze.